Державна геологічна карта України

Держгеолкарта-200

Державна геологічна карта України нового покоління масштабу 1:200 000 («Держгеолкарта-200») започаткована як загальнодержавна геологічна основа багатоцільового призначення на початку поточного століття. Роботи зі складання «Держгеолкарти-200» розпочаті після прийняття Геолкомом України Концепції розвитку регіонального геологічного вивчення території країни, що відображена в програмі «Мінерально-сировинна база України (програма розвитку до 2005 р.)» і потім деталізована та розширена в «Комплексній міжвідомчій програмі робіт з наукового та методичного забезпечення регіональних геологічних досліджень (2003-2030 рр.)».

Передумови

«Держгеолкарта-200» є вже другим поколінням комплектів карт геологічного змісту. До 90-х років ХХ століття їй передувала російськомовна “Госгеолкарта-200”, розпочата ще за часів СРСР. У результаті були видані комплекти по 125 аркушах, які на час започаткування «Держгеолкарти-200» були визнані застарілими. На перших етапах «Держгеолкарти-200» виконані спеціалізовані науково-дослідні роботи зі складання методичної та нормативно-правової основи виконання робіт. У результаті підготовлені загальні легенди серій аркушів (сім ділянок України з різною геологічною будовою) та опубліковано більше восьми нормативних документів, які регламентують різні складові та етапи виконання «Держгеолкарти-200».

Результат

Результатом виконання «Держгеолкарти-200» є комплект карт, який зазвичай містить у своєму складі:

  1. «Геологічну карту і карту корисних копалин четвертинних відкладів»;
  2. «Геологічну карту і карту корисних копалин дочетвертинних відкладів»;
  3. «Геологічну карту і карту корисних копалин кристалічного фундаменту» (в межах кристалічного фундаменту);
  4. «Геологічну карту і карту корисних копалин домезозойських утворень» (поза межами кристалічного фундаменту). Останніми роками комплект карт «Держгеолкарти-200» часто доповнюється “Гідрогеологічною картою”. Обов’язковою складовою «Держгеолкарти-200» є пояснювальна записка до карт.

Карти комплекту супроводжуються умовними позначеннями, геологічними розрізами, стратиграфічними колонками, схемою будови та схемою кореляції четвертинних відкладів, а також серією карт-схем. До переліку останніх зазвичай входять: геоморфологічна схема, тектонічна схема осадового чохла, схема гравітаційних аномалій, схема магнітного поля, тектонічна схема фундаменту, металогенічного районування (м-б 1:500 000); схема розміщення аркушів, схема використаних матеріалів, схеми районування (четвертинних відкладів, фанерозою на різні вікові зрізи, тектонічного районування кристалічного фундаменту тощо (м-б 1:1 000 000 та менший).

Технологія

Виданню «Держгеолкарти-200» кожного номенклатурного аркуша передує декілька окремих багаторічних етапів, включаючи: 1) складання геофізичної основи території, 2) проведення геологічного довивчення площ (ГДП-200) та 3) підготовку до видання (тиражування) «Держгеолкарти-200». Роботи виконуються паралельно декількома підприємствами, їх результати наведені у «Картограмі стану робіт».

У виконанні робіт задіяно понад 10 геологічних підприємств та установ, а виконання робіт контролюється Науково-редакційною радою.

Всі роботи виконуються на засадах сучасних комп’ютерних технологій, у тому числі з використанням геоінформаційних систем.

Сучасний стан

Виданню «Держгеолкарти-200» кожного номенклатурного аркуша передує декілька окремих багаторічних етапів, включаючи: 1) складання геофізичної основи території, 2) проведення геологічного довивчення площ (ГДП-200) та 3) підготовку до видання (тиражування) «Держгеолкарти-200». Роботи виконуються паралельно декількома підприємствами, їх результати наведені у «Картограмі стану робіт».

Автори та установи

До виконання робіт зі складання «Держгеолкарти-200» на всіх етапах залучені фахівці України найвищого рівня з багатьох установ і підприємств геологічної галузі (назви установ, що наведені нижче, є чинними на час участі в роботах над Держгеолкартою-200):

Підприємства Державної служби геології та надр України:
Український державний геологорозвідувальний ін-т, Кримське відділення УкрДГРІ, Полтавське відділення УкрДГРІ, Львівське відділення УкрДГРІ, Чернігівське відділення УкрДГРІ, Дніпропетровське відділення УкрДГРІ; КП “Південукргеологія”, КП “Південекогеоцентр”, КП “Кіровгеологія”, ДРГП “Північгеологія”, ДРГП “Донецькгеологія”, СхідДРГП, ПричорноморДРГП, ДГП “Укргеофізика”, ДП “Західукргеологія” НАК НУ, ДП “Центрукргеологія” НАК НУ.

Акціонерні підприємства НАК “Надра України”, НАК “Нафтогаз України”.

Інститути НАНУ:
Інститут геологічних наук, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення, Інститут геофізики ім. С. І.Субботіна, Інститут географії, Інститут геохімії навколишнього середовища, Інститут геології та геохімії горючих копалин (м. Львів), Центральний природничий музей.

Вищі учбові заклади та галузеві технікуми України:
Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, Дніпропетровський національний університет, Донецький національний університет, Донецький національний технічний університет, Львівський національний університет ім. І. Франка, Національний університет «Львівська політехніка», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (КПІ), Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Криворозький технічний університет, Гірнича академія (м. Дніпропетровськ), Університет нафти та газу (м. Івано-Франківськ), Київський геологорозвідувальний технікум, Полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум.

Матеріали щодо «Держгеолкарти-200» підготував Ю. М. Веклич; упорядкування та публікацію на Геопорталі виконали О. О. Ліхошерстов та Ю. М. Веклич.

Контакти

За детальною інформацією звертайтеся за адресою:
Україна, м. Київ, 04114, вул. Автозаводська, 78-A
Тел. +380 (44) 430-70-24, 430-41-76
e-mail: ukrdgri@ukrdgri.gov.ua