З метою виконання міжнародних зобов’язань України та транспозиції Директив ЄС з ОВД у Верховній Раді України був прийнятий Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (ОВД) від23 травня 2017р. №2059-VIII (далі – Закон № 2059), який встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Продовження

На даному етапі розвитку геологічних знань в Україні, велика кількість об’єктів надрокористування потребує геолого-економічної оцінки (ГЕО) або повторної оцінки для отримання коректних даних щодо ринкової вартості родовища, оптимізації техніко-економічних показників виробничої діяльності, визначення перспектив і економічної ефективності подальшого розроблення або розвідки об’єкта, розрахунку або уточнення коефіцієнта рентабельності підприємства.

Продовження

В УКРДГРІ складений «Покажчик НД-2020» переліку нормативних документів, які є чинними на 01.06.2020 та застосовуються  у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр. У Покажчику наведені наступні нормативні документи:

Продовження

УкрДГРІ надає послуги з інформаційного забезпечення геологорозвідувальних робіт на нафту й газ у Східному регіоні. Відповідні карти забезпечують якісне моделювання геологічного середовища регіону, сприяють більш досконалому вивченню геологічної будови і підвищують достовірність прогнозування нафтогазоносності в різних структурно-фаціальних зонах, як в межах регіональних, так і локальних об’єктів. Всі карти виконані в цифровому форматі (ARCGIS).

 

Продовження

Науково-технічна виставка Українського державного геологорозвідувального інституту є провідною експозицією геологорозвідувальної галузі України, показує сучасний стан її мінерально-сировинної бази. Виставка розпочинає свою історію 1 листопада 1983 року, коли в приміщенні колишнього Міністерства геології було відкрито постійну експозицію «Науково-технічний прогрес в організаціях Міністерства геологої».

Продовження

У квітні цього року на посаду тимчасово виконуючого обов’язки директора УкрДГРІ був призначений кандидат геологічних наук Андрій Локтєв і йому одразу довелося братися до реформ.

Продовження

На сьогодні Український Державний геологорозвідувальний інститут (УКРДГРІ) має лабораторну базу, потрібну для комплексного вивчення порід-колекторів з метою визначення параметрів для об’єктивного обліку загальних і видобувних запасів вуглеводнів.

Продовження

Редакція журналу “Мінеральні ресурси України” запрошує авторів наукових статей геологічного спрямування публікувати роботи на сторінках видання.

Продовження

Раді повідомити про фахове підсилення колективу співробітників Українського державного геологорозвідувального інституту. До команди доєднались як молоді так і досвідчені професіонали. Впевнені, це стане вагомим поштовхом у розвитку геологічної справи в УКРДГРІ. На цей час до нашого колективу долучилися такі фахівці:

Продовження