Геологічна карта України масштабу 1:2 500 000

На геологічній карті відображена геологічна будова в межах території України зі знятими наймолодшими відкладами четвертинного віку. Геологічна будова території України характеризується наявністю різноманітних геологічних структур, будова яких є відображенням і наслідком складної та тривалої (понад 3,8 млрд. років) історії їх геологічного розвитку. На геологічній карті ці структури належать до двох головних геоструктурних типів континентальної земної кори – платформних та складчастих областей.

У межах платформ розпізнаються кристалічний фундамент, побудований складнодислокованими метаморфічними комплексами та комплексами інтрузивних утворень архейсько-палеопротерозойського (структури Східноєвропейської платформи), рифейсько-ранньопалеозойського (фрагменти Західноєвропейської платформи в Передкарпатті) та дислокованими метаморфічними й неметаморфічними утвореннями рифейсько-юрського віку (Скіфська плита), і платформний чохол, утворений осадовими та вулканогенними товщами потужністю 0–300 м (Український щит) до 10–15 км (Дніпровсько-Донецька западина, Львівський, Переддобрудзький, Каркінітсько-Північнокримський, Індоло-Кубанський та ін. прогини).

Складчасті області, які обрамляють структури Східноєвропейської та епіпалеозойських платформ на південному заході, півдні та південному сході України, сформувалися протягом тривалого часу седиментації та структуроутворення. До складчастих палеозоїдів (герцинідів) належить Донбас (головна фаза складчастості заальська) і Прутський виступ Південної Добруджі, утворення якої зазнали метаморфізм і складчастість у бретонську фазу та повторні складчасто-насувні деформації внаслідок пізньокімерійського тектогенезу. До області кімерійсько-альпійської складчастості належить Гірський Крим (головна тектонічна фаза пізньокімерійська) та його східне поховане продовження на Керченському півострові (головні фази складчастості ларамійська та штирійська). До альпіїдів належать Українські Карпати, які набули сучасного вигляду складної покривно-насувної структури в середньому міоцені (карпатська фаза).

Автори та установи

Геологічну карту, а також стислий пояснювальний текст до неї склали співробітники УкрДГРІ В. Я. Веліканов, Г. І. Педанюк; упорядкування та публікацію на Геопорталі виконали О. О. Ліхошерстов, Ю. М. Веклич, О. М. Шевченко.

Контакти

За детальною інформацією звертайтеся за адресою:
Україна, м. Київ, 04114, вул. Автозаводська, 78-A
Тел. +380 (44) 430-70-24, 430-41-76
e-mail: ukrdgri@ukrdgri.gov.ua