Цим документом підтверджується, що УКРДГРІ успішно пройшов державну атестацію та відповідає критеріям атестації Головної організації метрологічної служби геології та надр України.

Продовження

Лабораторії УКРДГРІ успішно проводять комплексні фізико-хімічні дослідження вугілля, відходів вуглезбагачення, а також вугленосних порід для визначення схильності вугілля до самозаймання.

Продовження

Український державний геологорозвідувальний інститут проводить експертну оцінку перспективних та прогнозних локалізованих і прогнозних ресурсів нафти й газу в межах локальних об’єктів Західного, Південного та Східного нафтогазоносних регіонів України. Продовження

Проєкти зон санітарної охорони (ЗСО) є важливою складовою розробки та видобування родовищ мінеральних, питних та технічних підземних вод. Їхнє встановлення регламентовано Водним кодексом України та постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2024.

Продовження

Найочікуваніший за останні 10 років електронний аукціон вже скоро! 31 серпня відбудуться електронні торги на отримання спецдозволу на геологічне вивчення, у тому числі ДПР, з подальшим видобуванням газу, нафти та конденсату по Будищансько-Чутівській площі.

Продовження

З метою виконання міжнародних зобов’язань України та транспозиції Директив ЄС з ОВД у Верховній Раді України був прийнятий Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (ОВД) від23 травня 2017р. №2059-VIII (далі – Закон № 2059), який встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Продовження

На даному етапі розвитку геологічних знань в Україні, велика кількість об’єктів надрокористування потребує геолого-економічної оцінки (ГЕО) або повторної оцінки для отримання коректних даних щодо ринкової вартості родовища, оптимізації техніко-економічних показників виробничої діяльності, визначення перспектив і економічної ефективності подальшого розроблення або розвідки об’єкта, розрахунку або уточнення коефіцієнта рентабельності підприємства.

Продовження

В УКРДГРІ складений «Покажчик НД-2020» переліку нормативних документів, які є чинними на 01.06.2020 та застосовуються  у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр. У Покажчику наведені наступні нормативні документи:

Продовження

УкрДГРІ надає послуги з інформаційного забезпечення геологорозвідувальних робіт на нафту й газ у Східному регіоні. Відповідні карти забезпечують якісне моделювання геологічного середовища регіону, сприяють більш досконалому вивченню геологічної будови і підвищують достовірність прогнозування нафтогазоносності в різних структурно-фаціальних зонах, як в межах регіональних, так і локальних об’єктів. Всі карти виконані в цифровому форматі (ARCGIS).

 

Продовження

Науково-технічна виставка Українського державного геологорозвідувального інституту є провідною експозицією геологорозвідувальної галузі України, показує сучасний стан її мінерально-сировинної бази. Виставка розпочинає свою історію 1 листопада 1983 року, коли в приміщенні колишнього Міністерства геології було відкрито постійну експозицію «Науково-технічний прогрес в організаціях Міністерства геологої».

Продовження