пам'яткиУ період з 2006 – 2011 р. р. була проведена робота по збору та систематизації даних про унікальні геологічні об’єкти, що мають наукову, культурно-пізнавальну або естетичну цінність і охороняються державою. Це пам’ятки природи, які дозволяють зрозуміти геологічну історію території України.

Продовження

Цим документом підтверджується, що УКРДГРІ успішно пройшов державну атестацію та відповідає критеріям атестації Головної організації метрологічної служби геології та надр України.

Продовження

Лабораторії УКРДГРІ успішно проводять комплексні фізико-хімічні дослідження вугілля, відходів вуглезбагачення, а також вугленосних порід для визначення схильності вугілля до самозаймання.

Продовження

Український державний геологорозвідувальний інститут проводить експертну оцінку перспективних та прогнозних локалізованих і прогнозних ресурсів нафти й газу в межах локальних об’єктів Західного, Південного та Східного нафтогазоносних регіонів України. Продовження

Проєкти зон санітарної охорони (ЗСО) є важливою складовою розробки та видобування родовищ мінеральних, питних та технічних підземних вод. Їхнє встановлення регламентовано Водним кодексом України та постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2024.

Продовження

Найочікуваніший за останні 10 років електронний аукціон вже скоро! 31 серпня відбудуться електронні торги на отримання спецдозволу на геологічне вивчення, у тому числі ДПР, з подальшим видобуванням газу, нафти та конденсату по Будищансько-Чутівській площі.

Продовження

З метою виконання міжнародних зобов’язань України та транспозиції Директив ЄС з ОВД у Верховній Раді України був прийнятий Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (ОВД) від23 травня 2017р. №2059-VIII (далі – Закон № 2059), який встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Продовження

На даному етапі розвитку геологічних знань в Україні, велика кількість об’єктів надрокористування потребує геолого-економічної оцінки (ГЕО) або повторної оцінки для отримання коректних даних щодо ринкової вартості родовища, оптимізації техніко-економічних показників виробничої діяльності, визначення перспектив і економічної ефективності подальшого розроблення або розвідки об’єкта, розрахунку або уточнення коефіцієнта рентабельності підприємства.

Продовження

В УКРДГРІ складений «Покажчик НД-2020» переліку нормативних документів, які є чинними на 01.06.2020 та застосовуються  у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр. У Покажчику наведені наступні нормативні документи:

Продовження

УкрДГРІ надає послуги з інформаційного забезпечення геологорозвідувальних робіт на нафту й газ у Східному регіоні. Відповідні карти забезпечують якісне моделювання геологічного середовища регіону, сприяють більш досконалому вивченню геологічної будови і підвищують достовірність прогнозування нафтогазоносності в різних структурно-фаціальних зонах, як в межах регіональних, так і локальних об’єктів. Всі карти виконані в цифровому форматі (ARCGIS).

 

Продовження