Нафтогазова геологія

  • Наукове обґрунтування та складання перспективних планів геологорозвідувальних робіт на нафту і газ.
  • Кількісна оцінка вуглеводневого ресурсного потенціалу.
  • Комплексні стратиграфічні, літологічні, мінералого-геохімічні, фаціально-палеогеографічні дослідження.
  • Аналіз ефективності пошуково-розвідувальних робіт, геолого-економічна оцінка перспективних об’єктів, визначення рентабельності виявлення, розвідки та освоєння родовищ вуглеводнів.
  • Прогнозування нафтогазоносності у пастках різного типу.
  • Розробка та впровадження прогресивних технологій і технічних засобів розкриття, освоєння й інтенсифікації нафтогазоносних пластів у пошуково-розвідувальних свердловинах.
  • Комплексне дослідження газоконденсатних систем.
  • Розробка заходів з охорони довкілля в процесі спорудження нафтогазових свердловин.
  • Моніторинг та наукове супроводження надрокористування об’єктів геологічного вивчення та видобування нафти і газу.