Перелік послуг

№ п/п

Назва послуги Вартість послуги, грн
1  Геолого-економічна оцінка (переоцінка)   запасів родовищ корисних копалин від 180 000,00
2  Експертна оцінка нафтогазоносності об’єктів,   підготовлених до буріння 30 000,00
3  Техніко-економічне обґрунтування від 80 000,00
4  Підготовка пакету документів та їх попереднє опрацювання згідно переліку, визначеного в додатку 1 Порядку надання спецдозволів на користування надрами від 22 000,00
5  Проходження процедури оцінки впливу на довкілля від 180 000,00
6  Розробка проєктів зон санітарної охорони 50 000,00 – 80 000,00
7  Створення проєктів на розробку родовищ корисних копалин (технологічних схем) від 60 000,00
8  Визначення схильності вугілля до самозаймання 24 000,00
9  Метрологічна експертиза звітів 8 400,00
10  Лабораторні дослідження від 5 000,00
11  Картографічні дослідження від 9 500,00
12  Науково-методичне супроводження експлуатаційної розвідки від 50 000,00
13  Науково-тематичні дослідження щодо нафтогазоносності окремих літолого-стратиграфічних комплексів від 300 000,00
14  Створення банків та баз даних цифрової геолого-геофізичної інформації  (цифрування каротажу, результатів ГДС, випробування, аналітичних досліджень, опис керна, картографічних побудов тощо)

від 20 000,00 за одну свердловину

15

 Підготовка пропозицій щодо розширення меж залучених ліцензійних ділянок

від 50 000,00
16  Геологічне супроводження геологорозвідувальних робіт, зокрема й у межах ділянок УРП від 200 000,00
17  Оцінка потенційно-продуктивного розрізу родовищ і площ для нарощування запасів ВВ промислових категорій («пропущені» та нерозкриті стратони) від 500 000,00
18  Зіставлення даних розвідки і експлуатації родовищ від 150 000,00
19  Відвідування геологічного  музею УКРДГРІ
20

 Видавничі послуги, в т. ч:

Окремі розрахунки залежно від обсягів
21  Надання консультацій з геологічних  та геолого-економічних питань від 11 000,00
22

 Інформація з фонду нафтогазоперспективних об’єктів східного, західного та південного регіонів

85 200,00 – 170 000,00
23  Інші послуги Ціна за домовленістю