Перелік послуг

№ п/п

Назва послуги Вартість послуги, грн
1  Геолого-економічна оцінка (переоцінка)   запасів родовищ корисних копалин від 180 000,00
2  Експертна оцінка нафтогазоносності об’єктів,   підготовлених до буріння 30 000,00
3  Техніко-економічне обґрунтування від 80 000,00
4  Підготовка пакету документів та їх попереднє опрацювання згідно переліку, визначеного в додатку 1 Порядку надання спецдозволів на користування надрами від 22 000,00
5  Проходження процедури оцінки впливу на довкілля від 180 000,00
6  Розробка проєктів зон санітарної охорони 50 000,00 – 80 000,00
7  Створення проєктів на розробку родовищ корисних копалин (технологічних схем) від 60 000,00
8  Визначення схильності вугілля до самозаймання 24 000,00
9  Метрологічна експертиза звітів 8 400,00
10  Лабораторні дослідження від 5 000,00
11  Картографічні дослідження від 9 500,00
12  Науково-методичне супроводження експлуатаційної розвідки від 50 000,00
13  Науково-тематичні дослідження щодо нафтогазоносності окремих літолого-стратиграфічних комплексів від 300 000,00
14  Створення банків та баз даних цифрової геолого-геофізичної інформації  (цифрування каротажу, результатів ГДС, випробування, аналітичних досліджень, опис керна, картографічних побудов тощо)

від 20 000,00 за одну свердловину

15

 Підготовка пропозицій щодо розширення меж залучених ліцензійних ділянок

від 50 000,00
16  Геологічне супроводження геологорозвідувальних робіт, зокрема й у межах ділянок УРП від 200 000,00
17  Оцінка потенційно-продуктивного розрізу родовищ і площ для нарощування запасів ВВ промислових категорій («пропущені» та нерозкриті стратони) від 500 000,00
18  Зіставлення даних розвідки і експлуатації родовищ від 150 000,00
19  Відвідування геологічного  музею УКРДГРІ
20

 Видавничі послуги, в т. ч:

Окремі розрахунки залежно від обсягів
21  Надання консультацій з геологічних  та геолого-економічних питань від 11 000,00
22

 Інформація з фонду нафтогазоперспективних об’єктів східного, західного та південного регіонів

85 200,00 – 170 000,00
23  Покажчик нормативних документів 6 000, 00
24

 Оцифрування каротажних діаграм

2 грн за 1 метр кривої
25  Інші послуги Ціна за домовленістю

Блок інформації з критеріїв нафтогазоносності Східного регіону (Дніпровсько-Донецька западина)

Карти виконані у форматі ARCGIS.

№ п/п Назва Автор Масштаб Ціна (грн.)
1 Карта-схема якості покришок нижньопермсько-верхньокам’яновугільного (P1+C3) комплексу ДДЗ Лукін О.Ю. 1:500 000 20 000,00
2 Карта-схема якості покришок середньокам’яновугільного (C2) комплексу ДДЗ Лукін О.Ю. 1:500 000 20 000,00
3 Карта-схема якості покришок серпуховського (C1s) комплексу ДДЗ Лукін О.Ю. 1:500 000 20 000,00
4 Карта-схема якості покришок верхньовізейського (C1v2) комплексу ДДЗ Лукін О.Ю. 1:500 000 20 000,00
5 Карта-схема якості покришок нижньовізейсько-турнейського (C1v1+t) комплексу  ДДЗ Лукін О.Ю. 1:500 000 20 000,00
6 Карта-схема катагенезу (термальної зрілості) порід нижньопермсько-верхньокам’яновугільного (P1+C3) комплексу ДДЗ (за відбивною здатністю вітриніту) Лукін О.Ю. 1:500 000 25 000,00
7 Карта-схема катагенезу (термальної зрілості) порід середньокам’яновугільного (C2) комплексу ДДЗ (за відбивною здатністю вітриніту) Лукін О.Ю. 1: 500 000 25 000,00
8 Карта-схема катагенезу (термальної зрілості) порід серпуховського (C1s) комплексу ДДЗ (за відбивною здатністю вітриніту) Лукін О.Ю. 1:500 000 25 000,00
9 Карта-схема катагенезу (термальної зрілості) порід верхньовізейського (C1v2) комплексу ДДЗ  (за відбивною здатністю вітриніту) Лукін О.Ю. 1:500 000 25 000,00
10 Карта-схема катагенезу (термальної зрілості) порід нижньовізейсько-турнейського (C1v1+t) комплексу ДДЗ (за відбивною здатністю вітриніту) Лукін О.Ю. 1:500 00 25 000,00

Блок інформації з геологічної вивченості Східного регіону

№ п/п Назва Автор Масштаб Ціна (грн.)
1 Структурна карта поверхні докембрійського фундаменту Холодних А.Б. та ін. 1:500 000 25 000,00
2 Структурна карта покрівлі девонських відкладів Холодних А.Б. 1:500 000 25 000,00
3 Структурна карта покрівлі башкирских відкладів середнього карбону Холодних А.Б. 1:200 000 25 000,00
4 Структурна карта покрівлі московських відкладів середнього карбону Холодних А.Б. 1:200 000 25 000,00
5 Комплект геологічних карт Дніпровсько-Донецької западини на зрізах 3, 4, 5, 6, 7 км. Холодних А.Б. та ін. 1:500 000 100 000,00
6 Доверхньовізейські відклади ДДЗ. Структурно-геологічна карта Арсірій Ю.О., Холодних А.Б. 1:200 000 25 000,00
7 Доверхньосерпуховські відклади ДДЗ. Структурно-геологічна карта Арсірій Ю.О., Холодних А.Б. 1:200 000 25 000,00
8 Домезозойські відклади ДДЗ. Структурно-геологічна карта Холодних А.Б. та ін. 1:200 000 25 000,00
9 Векторизована модель карти кам’яновугільних відкладів Української частини ДДА   1:500 000 50 000,00
10 Карта розміщення регіональних сейсмічних профілів та параметричних свердловин Дніпровсько-Донецької западини   1:500 000 15 000,00
11 Літолого-фаціальна карта відкладів московського ярусу середнього карбону ДДЗ (з літологічними колонками) Макогон В.В. 1:500 000 25 000,00
12 Літолого-фаціальна карта відкладів башкирського ярусу середнього карбону ДДЗ   (з літологічними колонками) Макогон В.В. 1:500 000 25 000,00
13 Комплект літолого-палеогеографічних карт відкладів турнейського ярусу нижнього карбону, (С1t1, С1t2.) Макогон В.В., Кривошеєв В.Т. 1:200 000 40 000,00
14 Літолого-палеогеографічна карта відкладів XIV мікрофауністичного горизонту нижньовізейського під’ярусу нижнього карбону Макогон В.В., Кривошеєв В.Т. 1:200 000 20 000,00
15 Літолого-палеогеографічна карта відкладів XIІІ мікрофауністичного горизонту нижньовізейського під’ярусу нижнього карбону Макогон В.В., Кривошеєв В.Т.   та ін. 1:200 000 20 000,00
16 Комплект літолого-палеогеографічних карт відкладів верхньовізейських продуктивних горизонтів  від В-23 до В-15 Макогон В.В., Кривошеєв В.Т.   та ін. 1:200 000 100 000,00
17 Карта товщин порід нижньовізейсько-турнейського комплексу нижнього карбону ДДЗ Пригаріна Т.М. 1:500 000 30 000,00

Блок інформації з геологічної вивченості Східного регіону (продовження)

18 Карта товщин порід верхньовізейського комплексу нижнього карбону ДДЗ Пригаріна Т.М. 1:500 000 30 000,00
19 Карта товщин порід серпуховського комплексу нижнього карбону ДДЗ Пригаріна Т.М. 1:500 000 30 000,00
20 Карта розміщення глибоких свердловин (до 700 свердловин: параметричних – усіх, пошуково-розвідувальних – понад 5 км) з БД – альтитуда, глибина (вибій), комплекс на вибої, додаткова інформація – на замовлення     100 000,00
21 Карта товщин краматорської світи нижньопермських відкладів ДДЗ Холодних А.Б. 1:500 000 15 000,00
22 Карта товщин слов‘янської світи нижньопермських відкладів ДДЗ Холодних А.Б. 1:500 000 15 000,00
23 Карта товщин микитівської світи нижньопермських відкладів ДДЗ Холодних А.Б. 1:500 000 15 000,00
24 Структурна карта підошви рудівських шарів Дніпровсько-Донецької западини Холодних А.Б. 1:500 000 25 000,00
25 Карта товщин Рудівських шарів Дніпровсько-Донецької западини Кривошеєв В.Т.,   Макогон В.В. 1:500 000 15 000,00
26 Карта товщин Рудівських шарів Дніпровсько-Донецької западини разом з глинистою пачкою, що їх перекриває Кривошеєв В.Т.,   Макогон В.В. 1:500 000 15 000,00
27 Карта розподілу пластового тиску на глибині 3500м, ДДЗ Кривошея В.О. 1:500 000 120 000,00
28 Карта розподілу пластового тиску на гіпсометричному рівні 4000м,  Кривошея В.О. 1:500 00 120 000,00
29 Карта розподілу пластового тиску на гіпсометричному рівні 4500м, ДДЗ Кривошея В.О. 1:500 00 120 000,00

З питань укладення договорів звертатися:
Карленко Ілля Сергійович – керівник відділу,
тел./факс: +380 (44) 426-92-04,
+380 (50) 445-24-66,
e-mail: i.karlenko@gmail.com
04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 78а