Проведення метрологічної експертизи геологічної документації

ДП «Український державний геологорозвідувальний інститут» є спеціалізованим державним геологічним підприємством, яке належить до сфери управління Держгеонадр України, уповноважене та має право на проведення метрологічної експертизи звітів, проектів та інших видів документації, що потребує науково-методичного метрологічного супроводження.

Метрологічна експертиза (МЕ) – частина комплексу робіт з метрологічного забезпечення, яка може бути частиною технічної експертизи нормативної, конструкторської, технологічної та проектної документації. МЕ геологічної документації є одним з видів метрологічного контролю, організація проведення якого належить до компетенції метрологічної служби (МС) Державної служби геології та надр України Міністерства екології та природних ресурсів України.

Відповідно до Закону України про метрологію та метрологічну діяльність проводиться аналіз і оцінювання технічних рішень в частині метрологічного забезпечення (технічних рішень щодо вибору вимірюваних параметрів, встановлення вимог до точності вимірювань, вибору методів і засобів вимірювань, їх метрологічного обслуговування та ін).

При метрологічній експертизі виявляються помилкові або недостатньо обґрунтовані рішення, виробляються рекомендовані, найбільш раціональні рішення з конкретних питань метрологічного забезпечення.

Загальна мета метрологічної експертизи – забезпечення ефективного метрологічного супроводження, виконання загальних і конкретних вимог до нього найбільш раціональними методами і засобами.

Конкретні цілі метрологічної експертизи визначаються призначенням і змістом наданої документації.

Законодавча база

1. Закон України «Про основні засади державного нагляду».
2. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність».
3. Закон України «Про науково-технічну експертизу».
4. Закон України «Про стандартизацію».
5. Положення про Державну службу геології та надр України, затверджене Указом Президента України від 06.04.2011 р. № 391.
6. Постанова від 06.01.2010 р. N 9 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та визначається періодичність проведення планових заходів державного метрологічного нагляду».
7. «Методичні рекомендації, щодо погодження правил технічної експлуатації, проектів і планів розробки родовищ корисних копалин те переробки мінеральної сировини», затверджені наказом Держгеонадр України від 22.02.2013 р. № 96.
8. ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення.
9. ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення.
10. ДСТУ 4068-2002 Документація. Звіт про геологічне вивчення надр. Загальні вимоги до побудови, оформлення та змісту.

З питань укладання договорів звертатися:

Карленко Ілля Сергійович – керівник відділу,
тел: +380 (44) 206-35-75
тел: +380 (50) 445 24 66
e-mail: i.karlenko@gmail.com
04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 78а