Лабораторні дослідження

На сьогоднішній день Український Державний геологорозвідувальний інститут (УКРДГРІ) має лабораторну базу, необхідну для комплексного вивчення порід-колекторів з метою визначення параметрів, потрібних для об’єктивного обліку загальних і видобувних запасів вуглеводнів.

Лабораторія петрофізичних досліджень УКРДГРІ пропонує визначення наступних параметрів по керновим пробам:

 • емність катіонного обміну, карбонатність;
 • відкрита (Кп) та ефективна пористість, об’ємна і мінералогічна густина;
 • абсолютна та ефективна проникність;
 • фазова проникність;
 • об’ємна та залишкова водонасиченість;
 • змочуваність;
 • мінералізація і хімсклад порових вод;
 • питомий електричний опір (ПЕО) породи, ПЕО при 100% насиченні для розрахунку Рп, ПЕО при моделюванні водонасиченості на 6 режимах для визначення Рн;
 • швидкість розповсюдження пружних хвиль Vр;
 • магнітна сприятливість;
 • діелектрична проникність.

За результатами досліджень проводиться розрахунок відносної проникності, критичної водонасиченості; розрахунок і побудова кривих капілярних тисків та гістограм розподілу порового простору.

Також у лабораторії інституту визначаються фізико-хімічні властивості вугілля (питома вага, вологість, зольність, вихід летких речовин, значення енергії активації, дробимість) й оцінюється його схильність до самозаймання.
Проводиться моніторинг стану навколишнього середовища у процесі спорудження та експлуатації свердловин.
Обладнання знаходиться у робочому стані, а відділ аналітичних досліджень пройшов відповідну акредитацію.

У лабораторії наявне обладнання для пробопідготовки (подрібнення, стирання, просіювання).

За більш детальною технічною інформацією звертатися:
Кочетков Сергій Іванович – керівник відділу,
e-mail: kochetkov_sergey@ukr.net

З питань укладення договорів звертатися:
Карленко Ілля Сергійович – керівник відділу,
тел./факс: +380 (44) 426-92-04,
+380 (50) 445-24-66,
e-mail: i.karlenko@gmail.com