Лабораторні дослідження

  • Електронна мікроскопія – можливість дослідження будь-яких твердих об’єктів, якісний та кількісний аналіз хімічного складу мінералів, дослідження розподілу хімічних елементів тощо.
  • Петрофізичні дослідження порід-колекторів вуглеводнів, у т.ч. нетрадиційних.
  • Літологічні, мінералого-геохімічні, палінологічні дослідження порід-колекторів вуглеводнів і флюїдотривів.
  • Технологічні дослідження зі збагачування мінеральної сировини.
  • Технологічні дослідження зі знешкодження нафтового забруднення.