Інформаційно-видавнича діяльність

  • Редагування та видання геологічних карт, в т.ч. комплектів Держгеолкарти-200, геологічних карт різних масштабів, у поліграфічному центрі широкоформатного друку.
  • Видання монографій та наукових журналів «Мінеральні ресурси України» (DOAJ)  і «Збірник наукових праць УкрДГРІ».
  • Організація та проведення галузевих науково-технічних нарад, конференцій, у т.ч. міжнародних.
  • Підготовка відеоматеріалів, що висвітлюють діяльність Держгеонадр.

Адреса редакції
Український державний геологорозвідувальний інститут
вул. Автозаводська, 78А, Київ-114, Україна 04114,  Tel/Fax: +38 (044) 426-91-71
mru@ukrdgri.gov.ua, press.ukrdgri@gmail.com

Керівник видавничого відділу – Некрасова Світлана Олексіївна. Тел.: +38 (097) 546-31-67

“Мінеральні ресурси України”

Проблематика Журнал є науковим виданням державного рівня, в якому висвітлюються сучасні проблеми формування бази мінерально-сировинних ресурсів держави. У ньому міститься науковий та практичний розгляд усього спектра сучасних доробок, подій та нововведень у геологічній галузі України.
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 23790-13630ПР від 15.03.2019 р.
Рік заснування 1994
ISSN 1682-721Х
Фаховість Геологічні, технічні науки (накази МОН № 515 від 16.05.16 та № 820 від 11.07.16)
Періодичність 4 рази на рік
Мова видання українська/російська
Засновник Український державний геологорозвідувальний інститут
Головний редактор Рудько Г. І., д-р геогр. наук, д-р геол. наук, д-р техн. наук, проф.
Відповідальна секретарка Некрасова С.О.
Редакційна колегія Юрій Войтенко, головний науковий співробітник Українського державного геологорозвідувального інституту; Леонід Ісаков, професор кафедри загальної геології Дніпропетровського національного Гірничого університету; Микола  Костенко, провідний науковий співробітник Українського державного геологорозвідувального інституту; Михайло Красножон, заступник директора Українського державного геологорозвідувального інституту; Олег  Кравченко, завідувач відділу Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, Едуард Кузьменко, завідувач кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики Івано-Франківського державного технічного університету нафти й газу; Ярослав  Лазарук, провідний науковий співробітник відділу геології нафти і газу Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України; Наталія Люта, завідувач відділу гідрогеологічних та еколого-геологічних досліджень Українського державного геологорозвідувального інституту; Георгій  Лютий, старший науковий співробітник Українського державного геологорозвідувального інституту; Олена  Ляшенко, професор кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; Володимир Михайлов, директор навчально-наукового інституту “Інститут геології” Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; Олександр Плотников, професор кафедри геології і прикладної мінералогії Криворізького національного університету МОН України;Олександр Пономаренко, директор інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАНУ України; Василь Приходько, головний геолог ДП “Українська геологічна компанія”; Георгій Рудько, голова Державної комісії України по запасах корисних копалин; Володимир Хоменко, провідний науковий співробітник інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАНУ України; Микола Шаталов, провідний науковий співробітник ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геохімічних наук НАН України”; Євген Яковлєв, головний науковий співробітник Інституту телекомунікації та глобального інформаційного простору НАНУ України; Алиев Адиль Абас Али, керівник відділу “Грязевой вулканизм” інституту геології та геофізики НАН Азербайджану; Микола Зінчук, голова Західно-Якутського наукового центру Академії наук Республіки Саха (Якутія); Лин Ли, директор Тяньцзінського проектно-дослідного інституту геотермальної енергетики, Китайська Народна Республіка; Шенжі Юнг, директор Тяньцзінської Геологічної академії, Китайська Народна Республіка; Тодор Тодоров, екс-президент ProCEO, Болгарія; Уiльям А. П. Уімблдон, факультет наук про Землю Брістольського університету, Велика Британія; Адам Пістренський, декан факультету геології, геофізики та охорони навколишнього середовища Краківської Горно-Металургійної академії ім. С. Сташиця, Польща.

web-site

http://mrugeo.ukrdgri.gov.ua/

“Збірник наукових праць УкрДГРІ”

Проблематика

висвітлюються питання розвитку мінерально-сировинної бази України, структури геологорозвідувального процесу та методичного забезпечення геологорозвідувальних робіт

Свідоцтво про державну реєстрацію

КВ № 4558 від 18.08.2000 р.

Рік заснування

2000

ISSN

1682-3591

Фаховість

технічна, геологічна галузі науки

Періодичність

4 рази на рік

Мова видання

українська/російська

Засновник

Український державний геологорозвідувальний інститут

Головний редактор

Рудько Г. І.,д-р геогр. наук, д-р геол. наук, д-р техн. наук, проф.

Відповідальний секретар

Парфенова А. Я.

Редколегія

О. Т. Азімов, д-р геол. н; О. Б. Бобров, д-р геол. н; Ю. М. ВекличЮ. І. Войтенко, д-р техн. н.; В. М. Гулій, д-р геол.-мінерал. н.; І. Г. Зезекало, д-р техн. н.; М. М. Костенко, д-р геол. н.; М. Д. Красножон, д-р геол.-мінерал. н. (заступник головного редактора); А. Є. Кулінкович, д-р техн. н.; О. І. Левченко, канд. екон. н.; О. А. Лисенко, канд. геол. н.; О. Ю. Лукін, д-р геол.-мінерал. н., член-кореспондент НАН України; Н. Г. Люта, канд. геол.-мінерал. н.; Г. Г. Лютий, канд. геол.-мінерал. н.; Б. І. Малюк, д-р геол. н.; Н. Я. Мармалевський, канд. техн. н.; С. О. НекрасоваГ. І. Рудько, д-р техн. н.; І. В. СанінаЛ. М. Степанюк, д-р геол. н.; В. В. Сукач, канд. геол. н.; Є. О. Яковлєв, д-р техн. н.