Геологія рудних та нерудних корисних копалин

  • Науково-методичне забезпечення прогнозування родовищ рудних та нерудних корисних копалин.
  • Апробація та облік перспективних і прогнозних ресурсів твердих корисних копалин.
  • Багатофакторне моделювання родовищ благородних металів.
  • Розробка новітніх методів та технологій збагачування мінеральної сировини.
  • Моніторинг та наукове супроводження надрокористування об’єктів геологічного вивчення до видобування металічних, неметалічних та горючих (вугілля, торф) корисних копалин.