Геофізичні дослідження

  • Геолого-геофізичне вивчення глибинної будови території України на основі даних гравіметрії, магнітометрії та профілів глибинного сейсмічного зондування.
  • Створення баз даних геофізичної інформації та комп’ютерних технологій інтерпретації даних (система ГЕОПОШУК, розроблена в УкрДГРІ).
  • Розробка та вдосконалення методик і технологій інтерпретації геолого-геофізичної інформації та прогнозування геологічного розрізу за комплексом геолого-геофізичних параметрів (зокрема, даних сейсморозвідки 2D і 3D у комплексі з даними ГДС).
  • Прогнозування землетрусів за даними сейсмопрогностичного моніторингу комплексом геофізичних методів у пунктах регіональній мережі.