Геологічне картування та картографування

  • Створення цифрових карт геологічного змісту: комплектів карт “Держгеолкарта-200”, узагальнюючих дрібномасштабних карт території України та окремих її регіонів.
  • Науково-методичне забезпечення регіональних геологозйомочних робіт, розробка інструктивних документів з геологічного картування.
  • Апробація карт геологічного змісту та звітних матеріалів Науково-редакційною радою та затвердження їх до видання.
  • Методична допомога і практичні консультації з геологічного картування та картографування.
  • Моніторинг геологічних пам’яток України.