Геолого-економічна оцінка (переоцінка) запасів корисних копалин

Порядок здійснення геолого-економічної оцінки (ГЕО) запасів корисних копалин та їх затвердження регламентується Положенням про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, затвердженим постановою КМУ N 865 від 22.12.1994 р.

УкрДГРІ надає послуги з виконання геолого-економічної оцінки (переоцінки) запасів корисних копалин. Оцінка запасів корисних копалин проводиться на підставі звітів, які містять в собі матеріали з геологічного вивчення родовищ корисних копалин, підрахунок їх запасів та техніко-економічне обґрунтування промислового значення.

Основні завдання геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин:

  • оцінка достовірності запасів корисних копалин і наявних у них корисних компонентів;
  • встановлення кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів родовищ з урахуванням раціонального використання всіх корисних копалин і наявних у них корисних компонентів;
  • визначення кількості та якості запасів корисних копалин і компонентів, ступеня їх вивчення й підготовленості до промислового освоєння;
  • оцінка промислового значення запасів корисних копалин і компонентів за умови їх найповнішого, економічно раціонального й комплексного вилучення та використання на основі сучасних промислових технологій;
  • оцінка відповідності наявного в межах родовищ вмісту речовин, що негативно впливають на довкілля і здоров’я людей під час видобутку, переробки й використання корисних копалин, а також складування відходів виробництва, вимогам стандартів, нормативів, лімітів, санітарно-гігієнічних норм і правил, затверджених у встановленому порядку.

З питань укладення договорів звертатися:

Карленко Ілля Сергійович – керівник відділу,
тел./факс: +380 (44) 426-92-04,
+380 (50) 445-24-66,
e-mail: i.karlenko@gmail.com
04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 78а