Оцінка впливу на довкілля

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку. З цією метою Україна здійснює екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного навколишнього природного середовища, захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів.

З 18 грудня 2017 року введено в дію Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», який встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямовані на забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів.

Цей Закон впроваджує нову європейську модель процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) замість екологічної експертизи, що передбачалась Законом «Про екологічну експертизу», і який  у свою чергу втратив чинність.

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) – це процедура  перед початком планованої господарської діяльності, що передбачає підготовку суб’єктами господарювання, органами державної влади та органами місцевого самоврядування звіту з оцінки впливу на довкілля, проведення громадського обговорення, аналізу інформації, наданої у звіті та надання висновку з оцінки впливу на довкілля уповноваженим органом.

Відповідно до вимог Закону суб’єкти господарювання повинні отримувати висновок з оцінки впливу на довкілля, який є обов’язковим до виконання.

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ (УКРДГРІ) (ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО) пропонує свої послуги з розробки і формування звіту з оцінки впливу на довкілля, а також повний супровід до отримання висновку з оцінки впливу на довкілля щодо проведення планованої діяльності підприємства.

УКРДГРІ має великий досвід роботи у сфері екології та захисту навколишнього середовища.

Фахівці відділу еколого-геологічних досліджень багато років проводять наукові дослідження за замовленнями Держгеонадр, займаються розробкою методик і стандартів у сфері гідрогеології та екології, наближених до нормативів Європейського Союзу.

Якщо Ви бажаєте отримати цінову пропозицію, або вже готовий до підписання проект договору, звертайтеcя за нижче наведеними контактами:

Карленко Ілля Сергійович – керівник відділу,

Тел./факс: (044) 426-92-04
Моб.: (050) 445-24-66
i.karlenko@gmail.com