Організація та проведення конференцій

Червень, 2017 – IV Міжнародний геологічний форум «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво» (Геофорум-2017), присвячений 60-річчю Українського державного геологорозвідувального інституту.

Серпень, 2016 р. – III Міжнародний геологічний форум “Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво” – Геофорум-2016.

Вересень, 2015 – Міжнародний геологічний форум «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво – Геофорум-2015».

Вересень, 2014 – Геологічний форум України “Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво” (Геофорум 2014). В рамках Геофоруму було проведено чотири науково-практичні конференції:

•    Актуальні питання моніторингу і наукового супроводження надрокористування та геологічної експертизи (Геомоніторинг-2014);
•    Актуальні проблеми геології, прогнозу, пошуків та оцінки родовищ твердих корисних копалин (Геологічні читання-2014);
•    Перспективи використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії в Україні (REU-2014);
•    Сучасні сейсмічні та інші геолого-геофізичні методи при пошуках родовищ нафти і газу в умовах складно побудованих структур (Сейсмо-2014).

Вересень, 2013 – I Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання моніторингу і наукового супроводження надрокористування та геологічної експертизи «Геомоніторинг-2013».

Вересень, 2013 – Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи використання альтернативних та відновлюваних джерел енергії в Україні (REU-2013)».

Вересень, 2013 – IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні методи сейсморозвідки при пошуках родовищ нафти і газу в умовах складнопобудованих структур (Сейсмо-2013)».