Організація та проведення конференцій

Геологічний форум України “Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво” (Геофорум 2014), 8 – 13 вересня 2014 р., м. Одеса. В рамках Геофоруму було проведено чотири науково-практичні конференції:

•    Актуальні питання моніторингу і наукового супроводження надрокористування та геологічної експертизи (Геомоніторинг-2014);
•    Актуальні проблеми геології, прогнозу, пошуків та оцінки родовищ твердих корисних копалин (Геологічні читання-2014);
•    Перспективи використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії в Україні (REU-2014);
•    Сучасні сейсмічні та інші геолого-геофізичні методи при пошуках родовищ нафти і газу в умовах складно побудованих структур (Сейсмо-2014).

Перша Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання моніторингу і наукового супроводження надрокористування та геологічної експертизи «Геомоніторинг-2013», 9 – 13 вересня 2013 р., м. Судак (АР Крим).

Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи використання альтернативних та відновлюваних джерел енергії в Україні (REU-2013)», 9 – 13 вересня 2013 р., м. Судак (АР Крим).

Четверта Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні методи сейсморозвідки при пошуках родовищ нафти і газу в умовах складнопобудованих структур (Сейсмо-2013)», 15 -21 вересня 2013 р., смт Курортне (АР Крим).