Загальна інформація

УкрДГРІ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ має понад 60-річний досвід роботи з наукового супроводження геологорозвідувальних робіт (ГРР).

УКРДГРІ був утворений 5 липня 1957 року. З того часу і до 2000 року інститут був провідним українським науковим закладом нафтогазового напряму –  проводив дослідження у галузі нафтогазової геології та геофізики: вивчення геологічної будови нафтогазоносних регіонів, вивчення формування покладів нафти і газу, наукове обґрунтування напрямів ГРР на нафту і газ, розробку та вдосконалення методики оцінки ресурсів і підрахунку запасів вуглеводнів, розробку та впровадження нових методик і апаратури сейсмічних досліджень, удосконалення технологій випробування свердловин, геолого-економічні дослідження нафтогазових родовищ тощо.

Наприкінці 1999 року з метою підвищення ефективності ГРР, удосконалення та розвитку мінерально-сировинної бази України, максимальної концентрації наукового потенціалу галузі для зосередження досліджень на найбільш перспективних і пріоритетних напрямах досліджень, наказом Комітету України з питань геології та використання надр від 31.12.1999 р. до УКРДГРІ було приєднано низку геологічних наукових установ. У результаті УКРДГРІ було перетворено на унікальний науково-дослідницький комплекс, який здійснює науково-методичне забезпечення та супроводження  геологорозвідувальних робіт на всі без винятку корисні копалини.  Відтоді, крім уже традиційних для інституту напрямів наукової діяльності (нафтогазової геології та геофізики), в  УКРДГРІ виконуються роботи з наукового супроводження ГРР на рудні та нерудні корисні копалини, вугілля, підземні води; наукового супроводження регіональних геологорозвідувальних робіт; проводяться дослідження з розробки технологій збагачування мінеральної сировини; геолого-економічні та еколого-геологічні дослідження тощо.

УкрДГРІ – це:

 • унікальний науковий потенціал,
 • багаторічний досвід наукового супроводження геологорозвідувальних робіт,
 • комплексне методичне забезпечення геологорозвідувальних робіт,
 • нерозривний зв’язок з геологорозвідувальною практикою,
 • впровадження наукових розробок у виробництво,
 • відмінне знання проблем надрокористувачів і їхнє комплексне вирішення,
 • координація взаємодії досліджень за всіма напрямами,
 • власна лабораторна база,
 • власний центр стандартизації і метрології,
 • незаперечний авторитет у геологічній галузі,
 • надійне партнерство в договірних відносинах.