Загальна інформація

УкрУкрДГРІаїнський Державний геологорозвідувальний інститут з 1957 року є єдиною в Україні науково-дослідною установою, що здійснює науковий супровід усіх стадій геологорозвідувальних робіт на всі види корисних копалин.

УкрДГРІ є спеціалізованим державним геологічним підприємством, яке визнано Держгеонадрами України переможцем конкурсу серед спеціалізованих державних підприємств, установ та організацій, яке має право проводити моніторинг та наукове супроводження надрокористування і геологічну експертизу (протокол засідання Конкурсної комісії Держгеонадр України № 4 від 30.12.2013 р.)

УкрДГРІ – це:

 • унікальний науковий потенціал,
 • багаторічний досвід наукового супроводження геологорозвідувальних робіт,
 • комплексне методичне забезпечення геологорозвідувальних робіт,
 • нерозривний зв’язок з геологорозвідувальною практикою,
 • впровадження наукових розробок у виробництво,
 • відмінне знання проблем надрокористувачів і їхнє комплексне вирішення,
 • координація взаємодії досліджень за всіма напрямами,
 • власна лабораторна база,
 • власний центр стандартизації і метрології,
 • незаперечний авторитет у геологічній галузі,
 • надійне партнерство в договірних відносинах.