Вийшов новий випуск журналу “Мiнеральнi ресурси України” 

2020, №4

[Титул, зміст] 2

  • Колонка головного редактора 3
  • Калашник Г. А. [Результати геолого-геофізичних досліджень на Суботській структурі Інгульського мегаблока Українського щита] 4-12
  • Науменко У. З., Мацуй В. М. [Карта викопних смол України] 13-17  
  • Леськів І. В. [Найближча перспектива видобутку йоду в Україні] 18-21
  • Малькова Я. О., Долін В. В., Бобков В. М. [Експериментальне моделювання конвекційно-дифузійного масоперенесення в розсолах Домбровського кар’єру (м. Калуш Івано-Франківської області)] 22-27
  • Лукін О. Ю., Гафич І. П., Гончаров Г. Г., Макогон В. В., Пригаріна Т. М. [Вуглеводневий потенціал надр України та головні напрями його освоєння] 28-38
  • Матківський С. В. [Теоретико-методологічні особливості побудови постійно діючих геолого-технологічних моделей родовищ вуглеводнів] 39-44
  • Шаталов М. М. [Основоположник металогенічної науки. До 125-річчя академіка С. С. Смирнова] 45-46
  • [Світлої пам’яті Василя Леонтійовича Приходька] 47