12 серпня Кабінет Міністрів України прийняв несподіване для нас і необґрунтоване та хибне, на наше глибоке переконання, рішення про приватизацію нашого підприємства.

УкрДГРІ був створений 1957 року і впродовж всієї історії свого існування забезпечував наукове супроводження геологорозвідувальних робіт на всі види корисних копалин.

На основі наукового обґрунтування вчених УкрДГРІ було відкрито більше 140 родовищ нафти і газу, низку родовищ металічних корисних копалин і підземних вод, створено і видано геологічні карти різних масштабів, розроблено методичні документи з усіх напрямів використання надр, законодавчі акти, в тому числі Загальнодержавну програму розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року і Кодекс України про надра.

Сьогодні, коли більшість родовищ, які лежали «на поверхні», вичерпані, роль геологічної галузевої науки у відкритті нових родовищ зростає. При цьому специфіка регіональних геологорозвідувальних робіт, які виконує УкрДГРІ, полягає в тому, що вони приносять прибутки лише у перспективі, інколи через десятки років, але водночас саме вони створюють мінерально-сировинну базу країни, забезпечуючи її економічну, в т.ч. енергетичну безпеку.

Крім того, час ставить перед геологами нові, надважливі завдання: це питання екологічної оцінки та моніторингу довкілля, передовсім в гірничодобувних регіонах, захоронення у надрах відходів – від радіоактивних до парникових газів, забезпечення населення екологічно чистою підземною питною водою, прогнозування небезпечних геологічних процесів, геологічне картування території України, розробка та вдосконалення законодавчих і нормативно-методичних документів з питань надрокористування.

Ці напрями робіт є неприбутковими, вирішують суто соціальні проблеми і спрямовані на перспективу. Вони забезпечують не лише екологічну безпеку, а й виконання українського законодавства, зокрема ст.13 Конституції України. Жоден інвестор не зацікавлений і не буде вкладати кошти у роботи перелічених напрямів.

Водночас саме ці напрями робіт є стратегічно важливими для держави і пріоритетними у діяльності геологічних служб країн Європи і світу. Більш того, саме такі інститути, як УкрДГРІ, у низці розвинутих країн (зокрема Польщі і Франції) виконують функції геологічних служб. Приватизація, а фактично ліквідація УкрДГРІ унеможливить виконання робіт за стратегічними і соціально необхідними напрямами, адже в системі Держгеонадр немає іншої наукової установи і колективу відповідної кваліфікації. Нині в УкрДГРІ працюють академік НАНУ, 5 докторів і 12 кандидатів наук, авторитетні науковці-геологи, відомі в Україні і за кордоном. У разі знищення елітного наукового колективу відновити втрачене буде вже неможливо.

Важко зрозуміти, чому на відтворення мінеральних ресурсів, які утримують стабільність економіки країни, виділяються кошти в обсягах статистичної похибки від загальної суми бюджету. Адже борги, що виникли в УкрДГРІ, були зумовлені нічим не необґрунтованим 6-кратним зниженням бюджетного фінансування прикладної геологічної науки у 2020 році порівняно з попереднім.

Фахівці інституту усвідомлюють складні проблеми, що стоять перед державою і галуззю в нинішніх умовах. У найкоротші строки, за мінімальне фінансування провідні вчені інституту у 2020 році виконали актуалізацію Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року і готові й надалі виконувати роботи, що дозволять забезпечити Україну власною мінеральною сировиною на основі принципу сталого розвитку.

Просимо Вас не допустити знищення унікального наукового колективу, спроможного вирішувати складні питання надрокористування у країні, де з видобутком і використанням корисних копалин пов’язана половина її промислового потенціалу.

Повний текст листа у форматі .pdf