Лабораторії УКРДГРІ успішно проводять комплексні фізико-хімічні дослідження вугілля, відходів вуглезбагачення, а також вугленосних порід для визначення схильності вугілля до самозаймання.

Схильність вугілля до самозаймання встановлюють у зонах геологічних порушень вугільних пластів, а на підставі результатів аналізу розробляють заходи з огляду на рекомендації спеціалізованого галузевого інституту або уповноваженої організації щодо запобігання ендогенним пожежам.

Самозаймання вугілля – це процес підвищення температури в породному масиві з наступним горінням вугілля й вуглевмісних порід, який може виникати у гірничих виробках шахт і відвалах. З фізичного погляду це процес переходу хімічної системи з низькотемпературного стану в стан горіння внаслідок підвищення температури в самій системі без припливу тепла в систему ззовні.

Основними даними для оцінки схильності вугілля до самозаймання є константа швидкості сорбції кисню вугіллям та критична температура самозаймання, які встановлююь унаслідок хроматографічних досліджень. Дослідження з визначення фізико-хімічних характеристик вугілля: щільність, вологість, зольність, вихід летких речовин тощо проводять за стандартними методиками.

Результатом досліджень є комплекс параметрів фізико-хімічних властивостей вугілля й умісних порід, що дає змогу встановити ступінь схильності до самозаймання досліджуваного вугілля або породного матеріалу. На підставі отриманих даних та згідно з Правилами пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України, Інструкцією щодо запобігання самозайманню, гасінню та розбиранню породних відвалів розробляють рекомендації із запобігання розвитку процесів займання порід.

За докладнішою технічною інформацією звертатися:
Кочетков Сергій Іванович – керівник відділу,
e-mail: kochetkov_sergey@ukr.net

З питань укладення договорів звертатися:
Карленко Ілля Сергійович – керівник відділу,
тел./факс: +380 (44) 426-92-04,
+380 (50) 445-24-66,
e-mail: i.karlenko@gmail.com