Український державний геологорозвідувальний інститут проводить експертну оцінку перспективних та прогнозних локалізованих і прогнозних ресурсів нафти й газу в межах локальних об’єктів Західного, Південного та Східного нафтогазоносних регіонів України.

Перспективні ресурси нафти й газу (prospective resources of oil and gas) — передбачувані запаси нафти й газу на підготовлених для глибокого буріння площах, які розміщуються в межах нафтогазоносного району, а також у нерозкритих бурінням пластах родовищ, які розвідують і продуктивність яких встановлена на інших родовищах району. Згідно з класифікацією запасів родовищ перспективних і прогнозних ресурсів нафти й горючих газів, перспективні ресурси належать до категорії С3 (клас 333). Прогнозні локалізовані — D1лок. (клас 334 лок.).

Прогнозні ресурси нафти й газу (prognosis) оцінюються в межах великих регіонів, нафтогазоносних провінцій, акваторій, областей, районів, площ, або на об`єктах, що виявлені сейсморозвідкою. Залежно від обґрунтованості вони поділяються на дві категорії: D1 і D2 (класи 334 та 335).

Прогнозні ресурси категорії D1 оцінюються в межах великих регіональних структур з доведеною промисловою нафтогазоносністю.

Прогнозні ресурси категорії D2 – у межах великих регіональних структур, промислова нафтогазоносність яких ще не доведена.

Прогнозні та перспективні ресурси вуглеводнів (ВВ) разом становлять нерозвідані (undiscovered) ресурси ВВ, які загалом окреслюють перспективні напрями ГРР на нафту й газ та прогнозування нафтогазоносності.

Інститут надає послуги у визначенні ресурсної бази вуглеводнів. Серед постійних замовників — найбільші геофізичні підприємства України, як-от ДГП “Укргеофізика”, ТОВ “Вікоіл ЛТД”, ДП “Науканафтогаз” НАК “Нафтогаз України” та інші.

Експертна оцінка ресурсів нафти й газу від фахівців УкрДГРІ — гарантія об’єктивного й науково обґрунтованого висновку щодо кількісної оцінки вуглеводнів та прогнозування нафтогазоносності осадових відкладів і кристалічного фундаменту в межах перспективної площі, ділянки, зони нафтогазонакопичення.