З метою виконання міжнародних зобов’язань України та транспозиції Директив ЄС з ОВД у Верховній Раді України був прийнятий Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (ОВД) від23 травня 2017р. №2059-VIII (далі – Закон № 2059), який встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

В європейській практиці, якісне ОВД – це ефективний інструмент планування господарської діяльності та важливий елемент забезпечення сталого розвитку територій, на яких ця діяльність провадиться. Спільним завданням держави та громадського сектору є пошук балансу між збереженням довкілля, інтересами бізнесу за забезпеченням держави стратегічно важливими ресурсами.
Держава та бізнес зацікавлені у чіткій і зрозумілій процедурі ОВД, яка поміж іншого допомагає завчасно визначити та оцінити екологічні та пов’язані з ними економічні та соціальні ризики та уникнути непотрібної втрати часу та ресурсів при здійснені планованої діяльності. Ця процедура також сприятиме залученню інвестицій, спрощенню роботи з міжнародними фінансовими інституціями (ЄБРР, Світовий Банк, тощо).

ОВД – це процедура, яку проводять компетентні органи , яка має чітко визначені етапи, права і обов’язки її суб’єктів, що передбачає:

  • Підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
  • Проведення громадського обговорення;
  • Аналіз уповноваженим органом інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на довкілля будь-якої додаткової інформації , яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації отриманої громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення прцедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
  • Надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу;
  • Врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадженні планованої діяльності (ст. 2 ЗУ «Про ОВД»).

Сумлінне проведення цієї процедури у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, що може мати значний вплив на довкілля, має своїм наслідком досягнення очікуванної мети – запобігання шкоди довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів.

Оцінка впливу на довкілля, або оцінка впливу на навколишнє середовище призначена для виявлення характеру інтенсивності ступеня небезпеки впливу будь-якого виду планованої господарської діяльності на стан довкілля і здоров’я населення.

Український геологорозвідувальний інститут має позитивний досвід в розробці і проведенні оцінки впливу на довкілля (ОВД) та супроводом під час процедури. Організація робіт з проходження процедури оцінки впливу на довкілля виконується відповідно до чинного природоохоронного законодавства України. На всіх етапах проходження процедури оцінки впливу на довкілля, тісна співпраця та координація суб’єкта господарювання і співробітників УкрДГРІ, які мають професійні знання та відповідний досвід в області екологічного законодавства, є позитивним результатом для отримання висновку з ОВД.

Якщо Ви бажаєте отримати цінову пропозицію або проект договору, звертайтеся за нижче наведеними контактами:

Карленко Ілля Сергійович – керівник відділу,
тел./факс: +380 (44) 426-92-04,
+380 (50) 445-24-66,
e-mail: i.karlenko@gmail.com