На даному етапі розвитку геологічних знань в Україні, велика кількість об’єктів надрокористування потребує геолого-економічної оцінки (ГЕО) або повторної оцінки для отримання коректних даних щодо ринкової вартості родовища, оптимізації техніко-економічних показників виробничої діяльності, визначення перспектив і економічної ефективності подальшого розроблення або розвідки об’єкта, розрахунку або уточнення коефіцієнта рентабельності підприємства.

Необхідність проведення ГЕО або переоцінки родовищ пов’язана з переглядом економічних показників промислового розроблення корисних копалин, перерозподілом запасів, списанням нерентабельних запасів, зі зміною цін на мінеральну сировину на світовому ринку, упровадженням нових технологій і нової техніки з видобування й перероблення корисних копалин.

Геологічна оцінка родовищ ґрунтується на результатах проведених геологорозвідувальних робіт, включно з до розвідкою й експлуатаційною розвідкою, які узагальнюють під час підрахунку запасів корисної копалини. Запаси корисних копалин визначають природну цінність родовищ, яка залежить не тільки від їхньої кількості, але й від складності геологічної будови об’єкта, гідрогеологічних і гірничотехнічних умов, технологічних властивостей корисної копалини, технології видобування й перероблення мінеральної сировини.

Геолого-економічну оцінку треба починати з перевірки й оцінювання вихідних геологічних матеріалів, від повноти, якості й достовірності яких залежить правильність уявлень щодо особливостей геологічної будови об’єкта, морфології й умов залягання тіл корисних копалин, гідрогеологічних, гірничо-технічних та інших умов експлуатації родовища й відповідно точність оконтурювання й підрахунку (перерахунку) запасів, об’єктивність техніко-економічних розрахунків щодо ефективності промислового освоєння або подальшого розроблення корисних копалин.

Важливим завданням у процесі проведення ГЕО є техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) параметрів кондицій для підрахунку запасів корисних копалин. Кондиції враховують не тільки стан і економіку гірничодобувної галузі та вимоги промисловості до якості мінеральної сировини, але й природні особливості оцінюваного об’єкта, якими визначаються масштаби запасів і якість корисної копалини, її технологічні властивості, гірничо-технологічні умови експлуатації й географічне положення. Економічна оцінка родовища визначає економічний ефект від використання запасів корисної копалини й ґрунтується на результатах підрахунку геологічних запасів корисних копалин. Економічна оцінка охоплює аналіз чинників, які визначають економічну ефективність експлуатації родовищ і ефективність капітальних вкладень у будівництво або модернізацію промислового добувного комплексу. Геологічна й економічна оцінки родовищ тісно пов’язані і є майже неподільними. Правильна й своєчасна геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин слугує основою планування геологорозвідувальних та видобувних робіт і визначення економічної ефективності діяльності підприємства, сприяє збереженню мінеральних ресурсів і раціональному використанню надр.

Проведення геолого-економічної оцінки (переоцінки) запасів корисних копалин виконується згідно вимог «Методичних рекомендацій щодо змісту, оформлення і порядку подання на розгляд Державної комісії по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічних оцінок родовищ металічних і неметалічних корисних копалин» (К.-2015, наказ ДКЗ України №293 від 21.07.2015 р.), «Методичних вказівок щодо геолого-економічної переоцінки родовищ твердих корисних копалин, запаси яких були апробовані або затверджені раніше» (наказ ДКЗ України №5/1 від 10.01.2013 р.), «Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин» – Постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.1994 р. №865 (із змінами й доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.97 №927; від 04.10.2000 №1512, від 25.10.2002 №1595) – К. – 1994.

У фахівців УКРДГРІ є вагомий досвід виконання геолого-економічної оцінки (переоцінки) запасів корисних копалин, техніко-економічного обґрунтування постійних кондицій (ТЕО), а також супроводження захисту у Державній комісії України по запасах корисних копалин. Також є можливість виконання окремих розділів у складі ГЕО або окремих видів робіт, що проводяться під час ГЕО, чи передують їй:
– узагальнення і оцінка наявних матеріалів з геологічної розвідки і розробки родовища, що використовуються для виконання ГЕО;
– доповнення матеріалів при їх недостатності для проведення ГЕО, або некондиційності;
– зіставлення деяких показників і параметрів за даними розвідки і промислової розробки;
– підрахунок або перерахунок запасів;
– консультації, методична і технічна допомога при складанні звітів, графічних додатків та ін.

УКРДГРІ – це надійний партнер у договірних відносинах, який забезпечить надання послуг з геолого-економічної оцінки якісно та на високому професійному рівні.

Якщо Ви бажаєте отримати цінову пропозицію або проект договору, звертайтеся за нижче наведеними контактами:

Карленко Ілля Сергійович – керівник відділу,
тел./факс: +380 (44) 426-92-04,
+380 (50) 445-24-66,
e-mail: i.karlenko@gmail.com