УкрДГРІ надає послуги з інформаційного забезпечення геологорозвідувальних робіт на нафту й газ у Східному регіоні. Відповідні карти забезпечують якісне моделювання геологічного середовища регіону, сприяють більш досконалому вивченню геологічної будови і підвищують достовірність прогнозування нафтогазоносності в різних структурно-фаціальних зонах, як в межах регіональних, так і локальних об’єктів. Всі карти виконані в цифровому форматі (ARCGIS).

 

 

Блок інформації з критеріїв нафтогазоносності Східного регіону (Дніпровсько-Донецька западина)

Карти виконані у форматі ARCGIS.

№ п/п Назва Автор Масштаб Ціна (грн.)
1 Карта-схема якості покришок нижньопермсько-верхньокам’яновугільного (P1+C3) комплексу ДДЗ Лукін О.Ю. 1:500 000 20 000,00
2 Карта-схема якості покришок середньокам’яновугільного (C2) комплексу ДДЗ Лукін О.Ю. 1:500 000 20 000,00
3 Карта-схема якості покришок серпуховського (C1s) комплексу ДДЗ Лукін О.Ю. 1:500 000 20 000,00
4 Карта-схема якості покришок верхньовізейського (C1v2) комплексу ДДЗ Лукін О.Ю. 1:500 000 20 000,00
5 Карта-схема якості покришок нижньовізейсько-турнейського (C1v1+t) комплексу  ДДЗ Лукін О.Ю. 1:500 000 20 000,00
6 Карта-схема катагенезу (термальної зрілості) порід нижньопермсько-верхньокам’яновугільного (P1+C3) комплексу ДДЗ (за відбивною здатністю вітриніту) Лукін О.Ю. 1:500 000 25 000,00
7 Карта-схема катагенезу (термальної зрілості) порід середньокам’яновугільного (C2) комплексу ДДЗ (за відбивною здатністю вітриніту) Лукін О.Ю. 1: 500 000 25 000,00
8 Карта-схема катагенезу (термальної зрілості) порід серпуховського (C1s) комплексу ДДЗ (за відбивною здатністю вітриніту) Лукін О.Ю. 1:500 000 25 000,00
9 Карта-схема катагенезу (термальної зрілості) порід верхньовізейського (C1v2) комплексу ДДЗ  (за відбивною здатністю вітриніту) Лукін О.Ю. 1:500 000 25 000,00
10 Карта-схема катагенезу (термальної зрілості) порід нижньовізейсько-турнейського (C1v1+t) комплексу ДДЗ (за відбивною здатністю вітриніту) Лукін О.Ю. 1:500 00 25 000,00

Блок інформації з геологічної вивченості Східного регіону 

Карти виконані у форматі ARCGIS.

№ п/п Назва Автор Масштаб Ціна (грн.)
1 Структурна карта поверхні докембрійського фундаменту Холодних А.Б. та ін. 1:500 000 25 000,00
2 Структурна карта покрівлі девонських відкладів Холодних А.Б. 1:500 000 25 000,00
3 Структурна карта покрівлі башкирских відкладів середнього карбону Холодних А.Б. 1:200 000 25 000,00
4 Структурна карта покрівлі московських відкладів середнього карбону Холодних А.Б. 1:200 000 25 000,00
5 Комплект геологічних карт Дніпровсько-Донецької западини на зрізах 3, 4, 5, 6, 7 км. Холодних А.Б. та ін. 1:500 000 100 000,00
6 Доверхньовізейські відклади ДДЗ. Структурно-геологічна карта Арсірій Ю.О., Холодних А.Б. 1:200 000 25 000,00
7 Доверхньосерпуховські відклади ДДЗ. Структурно-геологічна карта Арсірій Ю.О., Холодних А.Б. 1:200 000 25 000,00
8 Домезозойські відклади ДДЗ. Структурно-геологічна карта Холодних А.Б. та ін. 1:200 000 25 000,00
9 Векторизована модель карти кам’яновугільних відкладів Української частини ДДА   1:500 000 50 000,00
10 Карта розміщення регіональних сейсмічних профілів та параметричних свердловин Дніпровсько-Донецької западини   1:500 000 15 000,00
11 Літолого-фаціальна карта відкладів московського ярусу середнього карбону ДДЗ (з літологічними колонками) Макогон В.В. 1:500 000 25 000,00
12 Літолого-фаціальна карта відкладів башкирського ярусу середнього карбону ДДЗ   (з літологічними колонками) Макогон В.В. 1:500 000 25 000,00
13 Комплект літолого-палеогеографічних карт відкладів турнейського ярусу нижнього карбону, (С1t1, С1t2.) Макогон В.В., Кривошеєв В.Т. 1:200 000 40 000,00
14 Літолого-палеогеографічна карта відкладів XIV мікрофауністичного горизонту нижньовізейського під’ярусу нижнього карбону Макогон В.В., Кривошеєв В.Т. 1:200 000 20 000,00
15 Літолого-палеогеографічна карта відкладів XIІІ мікрофауністичного горизонту нижньовізейського під’ярусу нижнього карбону Макогон В.В., Кривошеєв В.Т.   та ін. 1:200 000 20 000,00
16 Комплект літолого-палеогеографічних карт відкладів верхньовізейських продуктивних горизонтів  від В-23 до В-15 Макогон В.В., Кривошеєв В.Т.   та ін. 1:200 000 100 000,00
17 Карта товщин порід нижньовізейсько-турнейського комплексу нижнього карбону ДДЗ Пригаріна Т.М. 1:500 000 30 000,00

Блок інформації з геологічної вивченості Східного регіону (продовження)

18 Карта товщин порід верхньовізейського комплексу нижнього карбону ДДЗ Пригаріна Т.М. 1:500 000 30 000,00
19 Карта товщин порід серпуховського комплексу нижнього карбону ДДЗ Пригаріна Т.М. 1:500 000 30 000,00
20 Карта розміщення глибоких свердловин (до 700 свердловин: параметричних – усіх, пошуково-розвідувальних – понад 5 км) з БД – альтитуда, глибина (вибій), комплекс на вибої, додаткова інформація – на замовлення     100 000,00
21 Карта товщин краматорської світи нижньопермських відкладів ДДЗ Холодних А.Б. 1:500 000 15 000,00
22 Карта товщин слов‘янської світи нижньопермських відкладів ДДЗ Холодних А.Б. 1:500 000 15 000,00
23 Карта товщин микитівської світи нижньопермських відкладів ДДЗ Холодних А.Б. 1:500 000 15 000,00
24 Структурна карта підошви рудівських шарів Дніпровсько-Донецької западини Холодних А.Б. 1:500 000 25 000,00
25 Карта товщин Рудівських шарів Дніпровсько-Донецької западини Кривошеєв В.Т.,   Макогон В.В. 1:500 000 15 000,00
26 Карта товщин Рудівських шарів Дніпровсько-Донецької западини разом з глинистою пачкою, що їх перекриває Кривошеєв В.Т.,   Макогон В.В. 1:500 000 15 000,00
27 Карта розподілу пластового тиску на глибині 3500м, ДДЗ Кривошея В.О. 1:500 000 120 000,00
28 Карта розподілу пластового тиску на гіпсометричному рівні 4000м,  Кривошея В.О. 1:500 00 120 000,00
29 Карта розподілу пластового тиску на гіпсометричному рівні 4500м, ДДЗ Кривошея В.О. 1:500 00 120 000,00

З питань укладення договорів звертатися:
Карленко Ілля Сергійович – керівник відділу,
тел./факс: +380 (44) 426-92-04,
+380 (50) 445-24-66,
e-mail: i.karlenko@gmail.com
04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 78а