Науково-технічна виставка Українського державного геологорозвідувального інституту є провідною експозицією геологорозвідувальної галузі України, показує сучасний стан її мінерально-сировинної бази. Виставка розпочинає свою історію 1 листопада 1983 року, коли в приміщенні колишнього Міністерства геології було відкрито постійну експозицію «Науково-технічний прогрес в організаціях Міністерства геологої».


Виставку оновлювали щоквартально. На її базі проводили колегії, засідання науково-технічних рад та інші офіційні зібрання з питань розвитку перспективних напрямів геологорозвідувальної галузі, впровадження в геологорозвідувальну галузь нових наукових, технічних і виробничих досягнень.

Разом із вітчизняною геологією, в останні десятиліття, пережила непрості часи реорганізації та реструктуризації і виставкова експозиція, яка майже припинила існування на тривалі роки. І лише завдяки самовідданій праці геологів-ентузіастів на базі УкрДГРІ 2000 року було відроджено експозицію «Мінерально-сировинна база України», а 2005 року офіційно відкрито постійну науково-технічну виставку УкрДГРІ.

Виставку створено відповідно до завдань і напрямів робіт УкрДГРІ. Вона має єдиний план, єдині завдання розвитку й відбиває рівень сучасних геологічних знань. До її складу входять розділи:

  • мінерально-сировинна база України;
  • декоративно-облицювальний камінь України;
  • мінералогічні колекції з різних куточків світу.

Окремий розділ про результати пошуково-розвідувальних робіт на основні різновиди корисних копалин України розміщено в приміщенні Державної геологічної служби. Виставка знайомить відвідувачів із багатством надр України, популяризує геологічні знання.

Хромдіопсид

На жаль, через скрутну ситуацію в геологічній галузі в останні роки поновлення фонду новими матеріалами відбувається рідко, однак музей функціонує як архів надбаних знань і просвітницький центр геологічної галузі.

Структуру експозиції підпорядковано єдиній загальній меті — показати сучасний стан геологічних знань України.
Зразки руд (мінералів) родовищ систематизовано згідно з наявною класифікацією корисних копалин. Кожна вітрина відповідає певному різновидові корисних копалин та їхній первинній продукції. Головне завдання експозиції — збирання, узагальнення, зберігання, та демонстрація колекцій як матеріальних свідчень і джерел первинної інформації про розвиток геологорозвідувальної галузі.

Котяче око (Дніпропетровщина)

Зразки руд і мінералів із родовищ корисних копалин України представлено такими підрозділами:

Горючі корисні копалини — нафта й конденсат із родовищ Передкарпаття та ДДЗ. Експонуються різні види нафти й озокерит (гірський віск). В окремій вітрині ви¬ставлено також зразки твердих горючих корисних копалин (торфу, горючих сланців, бурого й кам’яного вугілля).

Залізні руди України

Металічні корисні копалини представлено зразками руд заліза, тита-ну, марганцю, хрому, нікелю, літію, берилію, ванадію та ін. Широко представлені ільменіт-апатитові руди з багатьох родовищ України.
Досить цікава колекція золоторудних родовищ і проявів України представлено зразками: Сауляк, Бобриківське, Мужіївське, Клинці тощо.

Котяче око (Криворіжжя)

Неметалічні корисні копалини. Сировина є важливою не тільки для вітчизняної економіки, а й експортується багато країн світу. Широко представлені у музейній колекції такі корисні копалини як: графіт, апатит, сірка, каоліни, цеоліти, різноманітні солі, фосфати, сировина для металургійної, будівельної, скляної та гірничотехнічної промисловості.

Великою кількістю зразків представлено експозицію облицювального каміння України.

Облицювальне каміння України

Унікальними є родовища гранітів, лабрадоритів, габро та інших кристалічних порід, чималі запаси яких сконцентровані в межах Українського Щита.

Окремі стенди представлені коштовним та декоративним камінням.

Топаз (Волинське Родовище)

Волинське родовище камерних пегматитів — єдине в нашій країні, що містить рідкісні «винні» й блакитні топази. Поліські самоцвіти (кристали «чистої води») — найбільш чисті, кондиційні, цілком придатні для виготовлення першокласних ювелірних виробів
Також у колекції широко представлені кристалічні різновиди кварцу: гірський кришталь, димчастий кварц, моріон, аметист, рожевий кварц, празем, тощо.

Раухтопаз (Волинське Родовище)

Кристал Берилу (Волинське Родовище)

Колектив музею відкритий до співпраці й сподівається, що колекційний фонд і далі поповнюватиметься новим кам’яним матеріалом, а експозиція розвиватиметься в міру геологічного вивчення багатих на корисні копалини теренів нашої країни.
Перегляд експозиції музею УКРДГРІ поліпшує настрій, створює душевний спокій і відновлює рівновагу.

Автор фото: Олег Палямар (УкрДГРІ)