На сьогодні Український Державний геологорозвідувальний інститут (УКРДГРІ) має лабораторну базу, потрібну для комплексного вивчення порід-колекторів з метою визначення параметрів для об’єктивного обліку загальних і видобувних запасів вуглеводнів.

 Лабораторія петрофізичних досліджень УКРДГРІ пропонує визначення таких параметрів за керновими пробами:

 • ємність катіонного обміну, карбонатність;
 • відкрита (Кп) та ефективна пористість, об’ємна й мінералогічна густина;
 • абсолютна та ефективна проникність;
 • фазова проникність;
 • об’ємна й залишкова водонасиченість;
 • змочуваність;
 • мінералізація і хімсклад порових вод;
 • питомий електричний опір (ПЕО) породи, ПЕО в разі 100% насичення для розрахунку Рп, ПЕО для моделювання водонасиченості на 6 режимах з визначенням Рн;
 • швидкість поширення пружних хвиль Vр;
 • магнітна сприятливість;
 • діелектрична проникність.

За результатами досліджень проводиться розрахунок відносної проникності, критичної водонасиченості; розрахунок і побудова кривих капілярних тисків та гістограм розподілу порового простору.

Також у лабораторії інституту визначають фізико-хімічні властивості вугілля (питома вага, вологість, зольність, вихід летких речовин, значення енергії активації, подрібність) й оцінюють його схильність до самозаймання.

Проводиться моніторинг стану довкілля в процесі спорудження та експлуатації свердловин.
Обладнання в робочому стані, а відділ аналітичних досліджень пройшов відповідну акредитацію.

У лабораторії наявне обладнання для пробопідготування (подрібнення, стирання, просіювання).

За докладнішою технічною інформацією звертатися:
Кочетков Сергій Іванович — керівник відділу,
e-mail: kochetkov_sergey@ukr.net

З питань укладення договорів звертатися:
Карленко Ілля Сергійович – керівник відділу,
тел./факс: +380 (44) 426-92-04,
+380 (50) 445-24-66,
e-mail: i.karlenko@gmail.com