Редакція журналу “Мінеральні ресурси України” запрошує авторів наукових статей геологічного спрямування публікувати роботи на сторінках видання.

Журнал “Мінеральні ресурси України” засновано 1994 року як наукове фахове видання. 2020 року журнал підтвердив свій статус, пройшовши перереєстрацію в МОН за категорією “Б” в галузі геологічних (17.03.2020 р.) і технічних наук (17.03.2020 р.) за спеціальностями:

103 – Науки про землю;

184 – Гірництво;

185 – Нафтогазова інженерія та технології.

Журнал друкує матеріали, присвячені актуальним проблемам геологічних досліджень, зокрема в галузі регіональної геології, петрології й металогенії, геології вуглеводнів, альтернативних і поновних джерел енергії, технології й техніки буріння. Крім цього, на сторінках журналу публікують огляди міжнародних геологічних подій, висвітлюють проблеми, порушувані на геологічних форумах, конференціях, симпозіумах і конгресах.

Усі статті, що надходять до редакції журналу “Мінеральні ресурси України”, переглядають і редагують. За рекомендаціями рецензентів редакція ухвалює рішення про прийняття чи відхилення рукописів.

До редакційної колегії входять провідні вчені з профільних спеціальностей на чолі з доктором геологічних, технічних, географічних наук – Рудьком Георгієм Іллічем.

З-поміж закордонних представників редколегії — вчені з Польщі, Болгарії, Туреччини, Великої Британії та інших країн, які сприяють популяризації журналу “Мінеральні ресурси України” в міжнародній науковій спільноті.

Статті друкуються трьома мовами: українською, англійською та російською. Кожна стаття має цифровий ідентифікатор DOI.
На сьогодні журнал входить до міжнародних наукових інформаційних систем, а саме: реферативної бази DOAJ, наукометричної бази даних Index Copernicus (ICV2018-75,87), реєстраційної бази Ulrich’s Periodicals Directory.

Архів і поточні випуски представлені в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського.
Періодичність виходу журналу — чотири рази на рік.

З вимогами до публікацій можна ознайомитися на сайті журналу http://mrugeo.ukrdgri.gov.ua

Журнал розповсюджується через передплату повнотекстової версії.

Контактувати можна через e-mail: press.ukrdgri@gmail.com