Вийшов новий випуск журналу “Мiнеральнi ресурси України”

N 1’2020 MRU_1_2020

[Титул, зміст]{Title, contents} 2 MRU_1_2020

  • Сукач В. В., Рязанцева Л. О., Сьомка В. О., Бондаренко С. М. [Молібденова мінералізація Сергіївського Au-Mo родовища (Середнє Придніпров’я, Український щит)]{Molybdenum mineralization of Serhiivka Au-Mo deposit (Middle Dnipro, Ukrainian Shield)} 3-11 MRU_1_2020
  • Прокопенко О. С., Курило М. М., Кулик С. М. [Обґрунтування оптимальних значень бортового вмісту за допомогою 3D-моделювання на прикладі вітчизняних родовищ залізистих кварцитів]{Determination and choice of optimal cut-off grade value using 3d modeling on the example of domestic bif deposits} 12-14 MRU_1_2020
  • Рудько Г. І., Яковлєв Є. О. [Сучасні чинники регіональних граничних змін інженерно-геологічних умов України]{Modern factories of regional engineering-geological conditions of Ukraine changes} 15-26 MRU_1_2020
  • Кирилюк В. П. [Ще раз про стратиграфічні комплекси та регіональну стратиграфічну схему нижнього докембрію Українського щита. Стаття 2. Кореляція комплексів Українського та інших щитів Північної Євразії]{Revisiting stratigraphic complexes and regional stratigraphic scheme of the lower precambrian of the Ukrainian shield. Article 2. Correlation of complexes of Ukrainian and other shields of North Eurasia} 27-33 MRU_1_2020
  • Сплодитель А. О. [Ландшафтно-геохімічні умови та закономірності розподілу токсичних елементів на території військового полігону “Олешківські піски”]{Landscape-geochemical preconditions and regularities of toxic elements distribution on “Oleshkivski pisky” military training site territory} 34-43 MRU_1_2020
  • Клочков В. М., Клочков С. В. [Кільцеві структури Північного Причорномор’я як сліди планетарної катастрофи]{Circular structures of the Northern Black Sea Region a consequence of a planetary catastrophe} 44-47  MRU_1_2020
  • Орловський В. М. [Обважнені тампонажні матеріали]{Heavy cement materials} 48-51 MRU_1_2020
  • [Геофорум – 2020]{Geoforum – 2020} 52 MRU_1_2020
  • [Вітаємо з ювілеєм академіка НАНУ Олександра Юхимовича Лукіна!]{Congratulations on the anniversary of Academician of NASU Oleksandr Yukhymovych Lukin!} 53 MRU_1_2020
  • [Інформаційні матеріали Державної служби геології та надр України]{State Service of Geology and Subsoil of Ukraine information} 54-55 MRU_1_2020