Раді повідомити про фахове підсилення колективу співробітників Українського державного геологорозвідувального інституту. До команди доєднались як молоді так і досвідчені професіонали. Впевнені, це стане вагомим поштовхом у розвитку геологічної справи в УКРДГРІ. На цей час до нашого колективу долучилися такі фахівці:

Леськів Ігор Володимирович. Кандидат геолого-мінералогічних наук, академік УНГА. Пройшов трудовий шлях від помічника буровика, начальника геологічного відділу, головного геолога об’єднання “Кримморгеологія” до першого віце-президента газодобувної компанії. Є співавтором монографій та автором численних наукових статей. Під його керівництвом та за безпосередньою участю розвідані та введені у розробку газові та нафтові родовища України.  Визнаний фахівець у галузі геології нафтових і газових родовищ. Підсилить нафтогазовий напрям інституту.

Кошарна Софія Костянтинівна. Молодий і досвідчений спеціаліст. Кандидат геологічних наук. Закінчила геологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю геологія нафти й газу. Працювала на посаді Junior Sectoral Policy Fellow при Міністерстві екології та природних ресурсів України. Вільно володіє англійською мовою. Галузі професійних інтересів: екологічна геологія, геологічна інформатика, гідрогеологія, геолого-економічна оцінка, техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки родовищ. Долучиться до команди по напрямку гідрогеології.

Стефурак Роман Іванович. Кандидат технічних наук, академік УНГА та Української академії наук. Закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Пройшов трудовий шлях від інженера, наукового співробітника, керівника групи технологічних процесів до керівника виробничих підприємств. Проводить активну винахідницьку роботу, з участю Р.І. Стефурака отримано й упроваджено у виробничу діяльність нафтогазових підприємств велику кількість винаходів і корисних моделей. У доробку — кілька монографій і численні наукові статті.

Сфера відповідальності економічні та загальні питання УКРДГРІ.

Федюшко Галина Зіновіївна. Молодий і фаховий спеціаліст. Закінчила Львівський національний університет ім. Івана Франка, геологічний факультет. Має досвід роботи в нафтогазодобувних компаніях. Вільно володіє англійською мовою й програмними пакетами для роботи з ГІС-технологіями. Підсилить команду геологів у Львові.

Продовжуємо активно працювати над подальшим підсиленням нашої команди.