УКРДГРІ щойно завершив роботи з формування “Фонду нафтогазоперспективних об’єктів” (пояснювальної записки) та комплекту Карт фонду структур нафтогазоносних регіонів України (Східного, Західного, Південного) (М: 1: 500 000) станом на 01.01.2020, які вже доступні для придбання.

Український державний геологорозвідувальний інститут на сьогодні є єдиною в Україні установою, яка з 70-х років минулого сторіччя з ініціативи Міністерства геології України виконує роботи з підготовки та щорічного видання станом на 1 січня кожного року пакету інформації, що складається з комплекту Карт фонду нафтогазоперспективних об’єктів нафтогазоносних регіонів України (Східного, Західного, Південного) та Пояснювальної записки до них.

Карти нафтогазоперспективних об’єктів нафтогазоносних регіонів України наочно ілюструють сучасний стан ліцензійної політики держави з нафти і газу та демонструють дієвий та нерозподілений фонд нафтогазоперспективних об’єктів, що інформативно для надрокористувачів, потенційних інвесторів і Державної Служби геології та надр в якості моніторингу стану нафтогазоперспективних земель. Карти виготовляються у форматах PDF і ARCGIS. На карти, крім нафтогазоперспективних об’єктів, винесені родовища кожного з регіонів, контури ліцензійних ділянок і ділянок УРП.

Фонд виявлених і підготовлених об’єктів разом формує резервний фонд для аукціонних закупівель. Такі об’єкти дозволяють інвесторам економити кошти (роботи з їх виявлення або підготовки вже виконані, більшість об’єктів не потребує додаткових досліджень) та зменшують ризики компаній при проведенні пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ, що дозволяє відкрити нові родовища ВВ без зайвих затрат.

Пояснювальна записка містить основну інформацію про нафтогазоперспективні об’єкти з ресурсною базою і родовища нерозподіленого фонду надр нафтогазоносних регіонів України, а також інформацію про розподіл об’єктів у межах спеціальних дозволів і компанію-власника спецдозволу (державну або комерційну), номер спецдозволу, його тривалість.

УКРДГРІ пропонує послуги з виготовлення примірника Фонду об’єктів нафтогазоносних регіонів України станом на 01.01.2020 року за наступною ціною:

  • Формат PDF та паперова версія з Пояснювальною запискою – 85 200 грн з ПДВ
  • Формат ARCGIS та паперова версія з Пояснювальною запискою – 170 000 грн з ПДВ

З питань укладення договорів звертатися:
Карленко Ілля Сергійович – керівник відділу,
тел./факс: +380 (44) 426-92-04,
+380 (50) 445-24-66,
e-mail: i.karlenko@gmail.com