Український державний геологорозвідувальний інститут та Інститут геологічних наук НАН України підписали Угоду про співробітництво (Меморандум про співробітництво).

Обидва підприємства мають багаторічну історію науково-виробничих відносин і надалі використовуватимуть свої переваги в знаннях, фахівцях та інших науково-практичних ресурсах, потрібних для розвитку геологічної науки України.

Документ передбачає двосторонню співпрацю й утілення спільних проєктів за такими пріоритетними напрямами:

  • розроблення й удосконалення методик пошуків і прогнозування родовищ корисних копалин;
  • вивчення геологічної будови території України;
  • комплексні дослідження мінеральної сировини.

Для досягнення позитивних результатів, а також розбудови геологічної науки наші підприємства зможуть:

  • обмінюватися наявною науково-практичною інформацією, що становить взаємний і суспільний інтерес;
  • проводити спільні дослідження з пошуків і розвідки родовищ корисних копалин;
  • організовувати спільні консультації для обговорення широкого кола наукових і виробничих питань;
  • надавати можливість спільно використовувати наявний лабораторно-аналітичний комплекс;
  • сприяти розвитку наукового кадрового потенціалу завдяки створенню наукової ради з підготовки й захисту кандидатських дисертацій;
  • готувати до публікації в науковій літературі результати спільних досліджень.

У процесі виконання намічених цілей обидва підприємства прагнутимуть будувати свої взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства й захисту інтересів суспільства, держави та одне одного.