ПЕРШЕ ЗАПРОШЕННЯ на VII МІЖНАРОДНИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ “Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум-2020)”, 15–20 червня 2020 р., готель “Мирний курорт”, м. Одеса, Україна.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ГЕОФОРУМУ-2020

Голова

Гошовський Сергій Володимирович, д-р техн. наук, проф., УкрДГРІ, Київ

Заступники голови

Зур’ян Олег Володимирович, д-р філософії в галузі економіки, УкрДГРІ, Київ,
Красножон Михайло Дмитрович, д-р геол. наук, УкрДГРІ, Київ

Члени оргкомітету

 • Бегаль Анатолій Степанович, генеральний директор ДГП “Укргеофізика”
 • Гожик Петро Феодосійович, акад. НАН України, ІГН НАН України, Київ
 • Лукін Олександр Юхимович, акад. НАН України, д-р геол.-мінерал. наук, проф., УкрДГРІ, Чернігів
 • Люта Наталія Георгіївна, канд. геол.-мінерал. наук, УкрДГРІ, Київ
 • Михайлов Володимир Альбертович, д-р геол. наук, проф., Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ
 • Ошарін Сергій Юрійович, генеральний директор “Причорномор ДРГП”, Одеса
 • Рудько Георгій Ілліч, д-р геогр. наук, д-р геол. наук, д-р техн. наук, проф., акад. Академії гірничих наук України, ДКЗ України, Київ
 • Старостенко Віталій Іванович, д-р фіз.-мат. наук, акад. НАН України, Інститут геофізики НАН України ім. С. І. Субботіна, Київ
 • Пономаренко Олександр Миколайович, акад. НАН України, д-р геол. наук, проф., ІГМР ім. М. П. Семененка НАН України, Київ
 • Ткаченко Майя Володимирівна, ДГП “Геолекспертиза”, Київ
 • Черкез Євген Анатолійович, д-р геол.-мінерал. наук, проф., Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Одеса
 • Шнюков Євген Федорович, акад. НАН України, д-р геол.-мінерал. наук, проф., Відділення морської геології та осадочного рудоутворення, НАН України, Київ
 • Янко Валентина Венедиктівна, д-р геол.-мінерал. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна
 • Алієв Аділь, Інститут геології і геофізики НАН Азербайджану, д-р геол.-мінерал. наук, Азербайджан
 • Венко Бешков, проф.,  доктор техн. наук, Болгарія
 • Тодор Тодоров, проф., Технічний  університет  Софії, Софія, Болгарія
 • Лін Лі, проф., доктор техн. наук, Тяньцзінський науково-дослідний інститут геотермальної енергетики, Китай
 • Ченгу Цзинь, проф., доктор техн. наук, Тяньцзінська геологічна академія, Китай
 • Яана Лохва, експерт, Геологічна служба Фінляндії

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі VII  Міжнародного геологічного форуму “Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум-2020)”.

Цей комплексний захід проводить Український державний геологорозвідувальний інститут за сприяння геологічних підприємств Державної служби геології та надр України, академічних інститутів Національної академії наук України, вищих навчальних закладів, добувних і сервісних компаній та науково-виробничих організацій з різних регіонів України.

Заходи форуму

1. Міжнародна науково-практична конференція “Геологія і корисні копалини України: реалії та перспективи (Геологічні читання-2020)”.

Тематика конференції  “Геологічні читання-2020”

 • регіональні геологорозвідувальні роботи – пріоритетний напрям діяльності Держгеонадр; геологічне картування та картографування території України;
 • удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази надрокористування – нагальне завдання сьогодення;
 • проблемні питання геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин;
 • вартісна оцінка родовищ корисних копалин та економічні аспекти надрокористування;
 • актуальні питання й перспективи нарощування мінерально-сировинної бази України;
 • прогнозування, пошуки та оцінка родовищ корисних копалин;
 • застосування геофізичних методів для вирішення наукових і прикладних завдань під час пошуків і розвідки родовищ корисних копалин;
 • стан ресурсів підземних вод і перспективи водозабезпечення потреб суспільства;
 • екологічні аспекти надрокористування.

2. Міжнародна науково-практична конференція “Перспективи використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії в Україні (REU 2020)”.

Тематика конференції  “REU 2020”

 • Державна політика з регулювання, стимулювання й розвитку альтернативної та відновлюваної енергетики в Україні. Закордонний досвід.
 • Газові гідрати, поширення, моделі утворення й ресурси. Світовий досвід.
 • Газ вугільних родовищ. Геологічні особливості. Економічні перспективи.
 • Перспективи пошуків, розвідки і розроблення сланцевого газу й нафти.
 • Геотермальні ресурси в Україні. Стан їхнього використання.
 • Відновлювані енергетичні ресурси. Теоретичні питання та практичні результати використання в Україні.
 • Сучасний міжнародний і локальний маркетинг альтернативної енергетики.
 • Екологічні проблеми альтернативної енергетики.

3. Круглий стіл “Геологічна інформація та питання її збереження і використання”.

На заході буде розглянуто питання процедури розпорядження (надання у користування і продаж) геологічною інформацією про надра, отриманою за результатами робіт з геологічного вивчення надр, експлуатації родовищ корисних копалин або використання надр з іншою метою.

4. Круглий стіл “Ресурсно-геологічнй  потенціал нафтогазоперспективних ділянок нерозподіленого фонду об’єктів ДДЗ”.

 • Геологічна будова (тектоніка, стратиграфічна характеристика).
 • Методи досліджень ділянок надр.
 • Характеристика зональної нафтогазоносності (промислово продуктивні горизонти, нафтогазопрояви).

5. Круглий стіл “Моніторинг і збереження геологічних пам’яток України як перспективних об’єктів геотуризму та регіонального розвитку”.

На заході буде розглянуто питання захисту та збереження геологічних пам’яток, їхньої класифікації й типізації,  проблемні моменти законодавчої бази тощо.

Головні дати

24 квітня – завершення приймання тез доповідей для друку;
15 травня – формування попередньої програми заходу та розсилання другого запрошення;
22 травня – завершення приймання заявок з бронювання місць у готелі;
29 травня – завершення приймання заявок на участь у заході;
8 червня  – розсилання затвердженої програми заходу;
14 червня – початок реєстрації учасників;
15 червня – продовження реєстрації й урочисте  відкриття Геофоруму-2020;
16–19 червня – робота наукових секцій;
20 червня – підбиття підсумків, ухвалення рішення, від’їзд учасників.

Докладніше програму роботи Геофоруму-2020 буде окреслено в другому інформаційному повідомленні.

Заявка на участь 

Для участі в VII Міжнародному геологічному форумі Вам потрібно до 29 травня 2020 р. надіслати заповнену заявку за визначеною формою та за потреби заповнений додаток “Бронювання номерів у готелі “Мирний курорт” на електронну адресу: geoforum.ukrsgri@gmail.com.

Організаційний внесок

Організаційний внесок за одного учасника VII Міжнародного геологічного форуму становить 4 000 грн. Витрати на проживання й харчування до організаційного внеску не  входять. Бронювання номерів у готелі “Мирний курорт” оргкомітет здійснює за наданими заявками до 29 травня 2020 р.

Кожен учасник отримає пакет програмних документів, друкований “Збірник тез доповідей”, запрошення на заходи з нагоди відкриття форуму й тематичну екскурсію.

Форма подання тез 

Тези потрібно надіслати на електронну адресу: geoforum.ukrsgri@gmail.com як єдиний файл (розмір не більше ніж 10 Мб). Для цього скористайтеся шаблоном (форма подання тез). Один автор може надіслати не більше двох тез. Редагування й передруку тез не передбачено. Оргкомітет лише рецензує й відбирає тези для участі у форумі. Останній термін приймання тез –  24 квітня 2020 р.

Культурна програма

Тематична геологічна автобусна екскурсія геологічними пам’ятками та історико-культурними об’єктами Одеської області.

Контакти

Український державний геологорозвідувальний інститут (УКРДГРІ),
04114, Україна, м. Київ-114, вул. Автозаводська, 78-А,
факс: +38 (044) 432-35-22; тел. +38 (044) 430-70-24 (приймальня УКРДГРІ).

Секретаріат оргкомітету

1. Зур’ян Олексій Володимирович,  канд. техн. наук,
тел.+38 (044) 206-35-59,  моб. тел. +38 (050) 778 30 29.

2. Колісник Тетяна Єрофіївна,
тел. +38 (044) 206-35-25, моб. тел. +38 (066) 706-16-25.

3. Ковтун Олександр Васильович,
тел. +38 (044) 206-35-68, моб. тел. +38 (093) 61-61-201.

e-mail: geoforum.ukrsgri@gmail.com

Ознайомитися з інформацією щодо заходу можна на сайті: http://ukrdgri.gov.ua/ 

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ КОЛЕГ УЗЯТИ УЧАСТЬ У ГЕОФОРУМІ-2020!
БУДЕМО РАДІ ЗУСТРІЧІ В ОДЕСІ!