N 3-4’2019

[Титул]{Title} 1-2 pdf_sign

[Зміст]{Content} 5-6 pdf_sign

Костенко М. М. [Металогенічні особливості та перспективи рудоносності базитових дайкових комплексів Волинського мегаблока Українського щита]{Metallogenic features and ore-bearing evaluation of basite dike formations of Volyn blok of the Ukrainian Shield} 9-23 pdf_sign

[Вітаємо з ювілеєм Миколу Михайловича Костенка]{Congratulations with anniversary M. M. Kostenko} 24-25 pdf_sign

Ганжа Е. А., Охолина Т. В., Крошко Ю. В. [Геологическое строение и рудоносность Зеленоярского титан-циркониевого месторождения]{Geological structure and ore content of Zelenoyarsk titanium zirconia deposit} 26-38 pdf_sign

Зинчук Н. Н. [Сравнительные особенности алмаза из кимберлитов и древних осадочных толщ (на примере Сибирской платформы)] {Comparative features of diamonds from kimberlites and ancient sedimentary capitals (on the example of the Siberian platform)} 39-60 pdf_sign

Дем’яненко І. І. [Гіпсометрія вертикального розподілу покладів вуглеводнів в утвореннях фанерозою Південного нафтогазоносного регіону України]{The viewpoint about the hypsometry of the hyd­rocarbon deposits vertical distribution in the Phanerozoic formations of the Ukrainian Southern oil and gas region} 61-70 pdf_sign

Люта Н. Г., Саніна І. В., Приходько С. М. [Досвід створення еколого-гео­логічних оглядів областей України в геоінформаційнІЙ системІ]{Experience of regions ecological and geological reviews creation in geoinformation system} 71-79 pdf_sign

Музичко Т. І., Пилипчук О. М. [Посмак]{Aftertaste} 80-97 pdf_sign

Волошинівський Б. О., Рой М. М., Ластовка В. Г. [Сучасні техніко-технологічні можливості цементування свердловин]{Modern technical-technology possibilities of wells cementation} 98-105 pdf_sign

Орловський В. М. [Тампонажні матеріали, розширювані під час твердіння]{Extending cement materials} 106-113 pdf_sign

Кирилюк В. П.[Стратиграфічна схема нижнього докембрію Українського щита та її геохронометричні проблеми. Стаття 2. Проблеми бузької серії побузького комплексу та інших високотемпературних стратометаморфічних комплексів]{Stratigraphic scheme of the lower precambrian of the Ukrainian shield and the issues with its geochrono­metry. Article 2. The issues of the Buh series of the Buh Area complex and other high temperature stratometamorphic complexes} 114-133 pdf_sign

Кирилюк В. П.[Стратиграфічна схема нижнього докембрію Українського щита та її геохронометричні проблеми. Стаття 3. Деякі геологічні аспекти інтерпретації ізотопних даних]{Stratigraphic scheme of the lower precambrian of the Ukrainian shield and the issues with its geochronometry. Article 3. Certain geological aspects of interpreting isotope data} 134-157 pdf_sign

[Пам’яті В’ячеслава Якимовича Веліканова]{In memory of V. Ya. Velikanov} 158-160 pdf_sign

[Зміст Збірників наукових праць УкрДГРІ за 2019 рік]{Contents of scientific proceedings of UkrSGRI in 2019} 161-162 pdf_sign