N 4’2019

 • [Титул, зміст]{Title, contents} 2 МРУ-03-2019
 • Пономаренко О. М., Заяць О. В., Самчук А. І., Швайка І. А., Проскурка Л. І. [Розподіл рідкісноземельних елементів у русько-полянських гранітах та акцесорних флюоритах]{Distribution of rare earth elements in Ruska Poliana granites and accessory fluorites} 3-8 МРУ-03-2019
 • [Життя, присвячене геології (з нагоди 70-річчя від дня народження Миколи Михайловича Костенка)]{Life devoted to geology (on the occasion of the 70th anniversary of Mykola Kostenko’s birth)} 9-10 МРУ-03-2019
 • Костенко М. М. [Стратиграфія та кореляція розрізів докембрійського фундаменту центральної частини Українського щита]{Stratigraphic basement and correlation of the precambrian central part cuts of the Ukrainian shield} 11-16 МРУ-03-2019
 • Похилко А. М. [Проблема аномально низьких пластових тисків на нафтогазових родовищах України]{The problem of abnormally low formation pressure on the oil and gas fields in Ukraine} 17-22 МРУ-03-2019
 • Рудько Г. І. [Роль гірничодобувної промисловості в економіці світу та України]{The role of mining industry in the world economy and the economy of Ukraine} 23-39 МРУ-03-2019
 • Кузьменко Е. Д., Давибіда Л. І., Багрій C. М., Чепурний І. В. [Аналіз і моделювання гідрогеодинамічної ситуації в районі Стебницького родовища калійних солей]{Analysis and modeling of the hydrogeodynamic situation within the Stebnyk deposit of potassium salts} 30-37 МРУ-03-2019
 • Худузаде А. І., Ахундов Ш. Х., Шабанова C. В., Імамалілі Т. М., Ісмайлов О. Ш. [Моделювання тектонічної ситуації і прогнозування просторового розподілу покладів вуглеводнів у Середньокуринській западині (на прикладі Гянджинського нафтогазоносного району)]{Modeling of the tectonic position and prediction of the spatial distribution of hydrocarbon deposits in the Middle Kura depression (examples from the Ganja oil and gas-bearing region)} 38-44 МРУ-03-2019
 • Зур’ян О. В., Ліхошерстов О. О. [Аспекти створення сховища даних (data warehouse) первинної геолого-геофізичної інформації]{The data warehouse for primary geological and geophysical data: an aspect of creation} 45-49 МРУ-03-2019
 • [До 100-річчя від дня народження Марка Лейбовича Левенштейна]{To the 100th anniversary of Mark Levenshtein} 50 МРУ-03-2019
 • [Світлої пам’яті В’ячеслава Якимовича Веліканова]{In the blessed memory of Viacheslav Velikanov} 51 МРУ-03-2019