Гарною традицією стала співпраця Українського державного геологорозвідувального інституту та Коледжу геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка у сфері проходження студентської виробничої практики на базі інституту.

На думку директора УкрДГРІ Сергія Гошовського, тільки завдяки цілеспрямованій роботі кадрових органів підприємства і деканатів профільних навчальних закладів можливо вирішити питання системного кадрового оновлення завдяки залученню на підприємство ґрунтовно підготовлених молодих спеціалістів-випускників. Забезпечити якісну підготовку сучасних фахівців геологічної галузі можливо лише в тісному зв’язку із сучасною практикою, а саме раціональним поєднанням теоретичних знань студента і набутих професійних умінь на практиці вирішувати нагальні питання виробництва. Студент стає справжнім фахівцем тільки на виробництві, а любити вибрану спеціальність починає тільки в полі, у колі захоплених своєю професією і справою старших колег і наставників.

В УкрДГРІ великої уваги надають підготовці молодих фахівців, тих, хто завтра посяде ключові вакантні місця як в УкрДГРІ, зокрема, так і в геологічній галузі загалом.

У травні студенти проходили практику під керівництвом завідувача відділу інноваційних технологій УкрДГРІ Олексія Зур’яна. Керівник практики розробив програму навчання, організував заняття та консультації для студентів-практикантів згідно з програмою виробничої практики, сприяв зустрічам з провідними спеціалістами й науковцями інституту.

Студенти мали змогу дізнатися про головні віхи історії інституту, структуру та напрями діяльності УкрДГРІ. Відвідали Мінералогічний музей УкрДГРІ, з експозиціями якого практикантів ознайомила провідний фахівець УкрДГРІ, інженер-геофізик Тетяна Колісник.

Із захопленням майбутні молоді спеціалісти виконували практичні роботи з визначення хімічного складу зразків у лабораторії петрофізичних досліджень. Перші кроки як дослідника практикантам допомагав зробити провідний інженер-геолог Олександр Ковтун.
У лабораторії геофізичної техніки практиканти ознайомилися з методикою та технікою виконання досліджень геофізичними приладами й обладнанням, яке розроблено в УкрДГРІ. Досконалі знання й навички в опануванні геофізичною технікою показав технік-геофізик Кирило Жежук.

З майбутніми техніками-геофізиками заняття щодо принципів і можливостей функціонування програмно-апаратного комплексу INPRES та FOCUS (Paradigm Geophysical) для інтегрованої інтерпретації даних сейсморозвідки 2D, 3D з урахуванням матеріалів ГІС та загальної геологічної інформації провів інженер геофізик Олександр Шадура. Крім того, практиканти закріпили отримані в коледжі знання щодо візуалізації сейсмічних матеріалів за допомогою програмного забезпечення Sies-View.

Студенти також ознайомилися із системами дистанційного зондування Землі. Отримали практичні навички у використанні відкритого програмного забезпечення SNAP, доступі до систем космічного моніторингу поверхні Землі Copernycus Hab та виконали роботи з наповнення бази даних.

Унаслідок виробничої практики студенти опанували теоретичними та практичними навичками, отримали вміння самостійно вирішувати поставлені перед ними наукові й практичні завдання, дістали досвід роботи на сучасному лабораторному обладнанні, закріпили на практиці сучасні методи й методики оброблення та інтерпретації геофізичної інформації на комп’ютері, зібрали геологічні й геофізичні матеріали для написання звіту.