N 1’2019

 • [Титул, зміст] 2 МРУ-01-2019
 • [З Днем геолога!] 3 МРУ-01-2019
 • Михайлов В. А. [Ювілей геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка]{Anniversary of the geological faculty of the Taras Shevchenko National university of Kyiv} 4-5 МРУ-01-2019
 • Курганский В. Н. [Учебной дисциплине и научному направлению “Каротаж скважин” – 50 лет в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко]{Academic discipline and scientific direction “Geophysical researches of mining holes” – 50 years in Taras Shevchenko National university of Kyiv} 6-9 МРУ-01-2019
 • [Вітаємо із 75-літтям геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка]{Congratulations on the 75th anniversary of the geological faculty of Taras Shevchenko National university of Kyiv} 10 МРУ-01-2019
 • Лисенко О. А., Бакаржієв А. Х. [Cтан і перспективи сировинної бази урану України]{State and perspectives mineral and raw materials base of uranium ore of Ukraine} 11-17 МРУ-01-2019
 • Лютий Г. Г., Люта Н. Г., Саніна І. В. [Про необхідність упорядкування неосвоєних родовищ питних підземних вод]{About the necessity to organize the undeveloped ground water deposits} 18-20 МРУ-01-2019
 • Мєнасова А. Ш. [Найдавніші водорості Подолії як каталізатор процесів фосфоритоутворення]{Most ancient Podolia’s algae as trigger for the formation of phosphorites} 21-25 МРУ-01-2019
 • Плотніков О. В., Курило М. М., Кошарна С. К. [Оцінка ступеня виснаженості залізорудних родовищ для прогнозування постліквідаційних робіт]{Depletion extent estimation of iron ore deposits with the aim of forecasting post-liquidation works} 26-30 МРУ-01-2019
 • Кривошеєв В. Т., Макогон В. В., Іванова Є. З. [Основний резерв прискореного ефективного відкриття родовищ нафти й газу в Україні]{The main reserve of accelerated effective opening of oil and gas fields in Ukraine} 31-37 МРУ-01-2019
 • Яковлєв Є. О., Єрмаков В. М., Улицький О. А. [Екологічні наслідки затоплення камери атомного вибуху шахти “Юнком” (Центральний Донбас)]{Ecological consequences atomic explosion chamber flooding of mine “Yuncom” (Central Donbas)} 38-44 МРУ-01-2019
 • Гошовський С. В., Зур’ян О. В. [Газогідрати – історія відкриття. До 50-річчя відкриття властивості природних газів утворювати поклади в земній корі у твердому газогідратному стані]{Gas hydrates – history of discovery. Devoted to 50th anniversary when the ability of natural gas to form deposits in the earth’s crust in solid gas hydrate state was discovered} 45-49 МРУ-01-2019
 • [Тектонист Николай Никитович Шаталов (к 70-летию со дня рождения)]{Tectonist Nikolaj Nikitovich Shatalov (on the 70th anniversary of birth)} 50-51 МРУ-01-2019