УкрДГРІ видав монографію Юрія Веклича “Геоеоловий морфо-літогенез та методологічні аспекти його дослідження”

Р е ц е н з е н т и:
М. М. Костенко, доктор геологічних наук, голова Науково-редакційної ради Держгеонадр України, провідний науковий співробітник УкрДГРІ;
А. М. Карпенко, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник ІГН НАН України.

Монографія присвячена недослідженому субаеральному чиннику седиментогенезу та морфолітогенезу, значення якого для розвитку Землі виявилося співмірним з тектонічним чинником, а для континентальних відкладів та утворень він взагалі є визначальним. Зокрема, саме він визначає поділ четвертинного покриву території України (та інших територій) на лесові (з акумуляцією атмосферного пилу впродовж плейстоцену) та поліські (безлесові, “піщані”) регіони.

Завідувач видавничого відділу С. О. Некрасова, технічний редактор і комп’ютерна верстка – С. І. Вишницька, літературний редактор-коректор Я. І. Вознюк.
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 182 від 18.09.2000 р.
Адреса редакції та п/п: Видавничий центр УкрДГРІ
04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 78А
Тел.: 206-35-18; тел./факс: 430-41-76

Детальніше – тут.