N 4’2018

  • [Титул, зміст] 2 МРУ-03-2018
  • Калашник Г. А. [Дослідження геоекологічного стану прилеглих до балки Щербаківська населених пунктів Дніпропетровської області]{Investigations of geoecological state in setlements of the Dnipropetrovsk region adjacent to the Shcherbakivska beam} 3-7 2 МРУ-03-2018
  • Василенко А. П., Ісаков Л. В. [Пегматити як джерело рідкіснометалево-рідкісноземельного зруденіння в межах Центральної та Західної частин Українського щита]{Pegmatites as a source of rare-metal and rare-earth mineralization within the Central and Western parts of the Ukrainian shield} 8-11 2 МРУ-03-2018
  • Вижва С. А., Курило М. М., Балега А. В. [Регіональні аспекти розвитку й відтворення вітчизняної мінерально-сировинної бази та способи їхнього фінансового забезпечення]{Regional aspects of development and reproduction of the domestic mineral base and ways of their financial supply} 12-17 2 МРУ-03-2018
  • Скакальська Л. В., Назаревич А. В., Косарчин В. І. [Теоретико-емпірична методика прогнозування вуглеводнів у розрізах свердловин з базовим параметром – стисливістю]{The theoretical-empirical technique of hydrocarbons prediction in the boreholes logs with the basic parameter – compressibility} 18-25 2 МРУ-03-2018
  • Гошовський С. В., Зур’ян О. В. [Способи і технології видобутку газу метану з аквальних газогідратних формувань]{Methods and technologies of methane gas extraction from aqua gas hydrate formations} 26-31 2 МРУ-03-2018
  • Ахвердієв А. Т. [Походження глобальних глибинних розломів та їхнє значення в дегазації Землі]{Origin of global deep faults and their significance in Earth degasification} 32-36 2 МРУ-03-2018
  • Рудько Г. І., Михайлів І. Р. [Методичні аспекти застосування PRMS-SPE до геолого-економічної оцінки запасів нафти й газу в Україні]{Methodical aspects of PRMS-SPE application to the geologicaly-economical estimation of oil and gas supplies in Ukraine} 37-44 2 МРУ-03-2018
  • Рудько Г. І., Курило М. М., Бала В. В., Маковський Ю. С. [Методи визначення (обґрунтування) ціни товарної продукції при геолого-економічній оцінці вугільних родовищ]{Methods for price determination (justification) at economic-geological evaluation of coal deposits} 45-48 2 МРУ-03-2018
  • Магазов Ш. К. [Математичні методи пошуку алмазоносних районів і кімберлітових полів на закритих територіях]{Mathematical methods of search for diamond-bearing areas and kimberlite fields in closed territories} 49-51 2 МРУ-03-2018