27 листопада 2018 року в УкрДГРІ відбулося спільне засідання секції НТР Державної служби геології та надр України і Вченої ради УкрДГРІ.

Згідно з порядком денним, спочатку зі звітом за темою № 626 «Апробація перспективних і прогнозних ресурсів твердих корисних копалин та вдосконалення методики їх оцінки стосовно умов України» виступила Алла Василенко.

НТР Держгеонадр та Вчена рада інституту відзначила високий рівень цієї роботи та її інтерес для широкого геологічного загалу і потенційних інвесторів й оцінила звіт на «відмінно».

Потім учасники розглянули стан геологорозвідувальних робіт (НДДКР), що виконувалися у 2018 році УкрДГРІ, та пропозиції до Пооб‘єктного плану на 2019 рік . Доповідали керівники підрозділів та відповідальні виконавці тем.

Загалом протягом І-IV кварталів 2018 року в інституті виконувалися роботи за 37 темами, в тому числі роботи за 7 темами буде завершено.

Основними галузями фінансування у 2018 році були «Нафта і газ» і «Наукове супроводження робіт». Незважаючи на вкрай обмежене фінансування, було отримано вагомі результати, серед яких:

  • забезпечення моніторингу якості робіт з геологічного картування території України (робота НРР);
  • оцінка перспектив Західної та Центральної частин УЩ на рідкіснометалеве-рідкісноземельне зруденіння, пов’язане з пегматитами;
  • розробка петрофізичних моделей низькопористих колекторів нижнього карбону Південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини;
  • дослідження літолого-фаціальних особливостей верхньосерпуховських відкладів ДДЗ, побудова схеми кореляції та розрізів для складання регіональної літолого-палеогеографічної карти масштабу 1:200 000;
  • виконання обліку фонду нафтогазоперспективних об’єктів регіонів України станом на 01.01.2018 року та аналіз динаміки фонду нафтогазоперспективних об’єктів НГР України;
  • виконання геолого-економічної оцінки пріоритетних нафтогазоперспективних об’єктів нерозподіленого фонду Державної служби геології та надр у Східному регіоні України;
  • створення в ГІС еколого-геологічних оглядів Київської та Волинської областей;
  • підготовка та друк двох галузевих наукових журналів та комплекту карт Держгеолкарти-200.

На 2019 рік підготовлено Пооб’єктний план ГРР, націлений на виконання пріоритетних завдань загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинной бази України на період до 2030 року.
Представники замовника схвально оцінили результати роботи погодилися з пропозиціями Українського державного геологорозвідувального інституту.