27 листопада 2018 року у великому залі Інституту відбудеться спільне засідання секції НТР Державної служби геології та надр України і Вченої ради УкрДГРІ.

Порядок денний:

  1. Розгляд стану ГРР (НДДКР), що виконувалися у 2018 році УкрДГРІ, та пропозицій до Пооб‘єктного плану на 2019 рік (керівники підрозділів, відповідальні виконавці тем).
  2. Звіт за темою № 626 «Апробація перспективних і прогнозних ресурсів твердих корисних копалин та вдосконалення методики їх оцінки стосовно умов України» (відповідальний виконавець – А. П. Василенко).

Початок засідання – 10:00.