Вийшов друком і опублікований на сайті Мінеральні ресурси України черговий випуск наукового журналу УкрДГРІ «Мінеральні ресурси України», № 3-2018.

Серед матеріалів номеру:

  • Геологічне довивчення раніше закартованих площ та створення Держгеолкарти масштабу 1:200 000 – важливий етап геологічного вивчення надр території України (здобутки і проблеми)
  • Органіко-геохімічні дослідження горючих сланців Прикаспійсько-Губинського району (Азербайджан)
  • Моделювання гідрогеофільтраційного поля ґрунтових вод у зоні впливу металургійного виробництва
  • Правові особливості розпорядження геологічною інформацією під час геолого-економічної оцінки запасів та ресурсів корисних копалин України
  • Чинники просідання та підтоплення територій вуглевидобутку Червоноградського гірничопромислового району
  • Геологічні умови формування вторинної поруватості і закономірності її розподілу в гірських породах
  • Полегшені тампонажні суміші
  • Пам’яті відомого українського геолога і мудрого керівника Дмитра Сергійовича Гурського

Довідково про журнал:

Журнал «Мінеральні ресурси України» видається з 1994 року, засновник – Український державний геологорозвідувальний інститут. Журнал репрезентує мінерально-сировинну базу України, висвітлює питання економіки розвідки, видобутку та перероблення мінеральної сировини, проблем екології, зовнішньоекономічної діяльності.

Передплатний індекс журналу «Мінеральні ресурси України»  – 48336.

Веб-сайт журналу – http://mrugeo.ukrdgri.gov.ua/