N 2’2018

  • [Титул, зміст] 2 МРУ-03-2017
  • Сукач В. В., Рязанцева Л. О. [Комплексні золото-молібденові родовища та рудопрояви в зеленокам’яних поясах Середнього Придніпров’я Українського щита]{Complex gold-molybdenum deposits and occurrences in greenstone belts of the Middle Dnipro region of the Ukrainian shield} 3-9 МРУ-03-2017
  • Гейко Ю. В., Тараско І. В., Приходько В. Л., Дроздецький В. В., Шимків Л. М. [Перспективи виявлення корінних джерел алмазів у межах Кухотсько-Більської площі]{Perspectives of detection of deposits of diamonds in the Kuhotsko-Bilska area} 10-20 МРУ-03-2017
  • Костенко М. М., Шутенко Л. М. [Проблемні питання геотектонічного районування фундаменту Українського щита та шляхи їхнього вирішення]{Problems of geotechnical zoning of the Ukrainian shield basement and the ways of solution} 21-29 МРУ-03-2017
  • Костенко М. М. [Принципи створення кореляційної стратиграфічної схеми докембрійських утворень Українського щита потребують кардинальних змін]{New principles in creation of stratigraphic scheme of the precambrian of the Ukrainian shield} 30-31 МРУ-03-2017
  • Войтенко Ю. І., Ковтун О. В. [Про передвикидний стан порід і можливі механізми гірничих ударів і раптових викидів]{About the pre-outburst state of the coal and sandstone and the possible mechanism of coal and gas outburst process} 32-35 МРУ-03-2017
  • Назаревич Л. Є., Назаревич А. В. [Сейсмогеодинамічна активізація нафтогазоносних районів Передкарпатського прогину (Долина, Надвірна, Борислав)]{Seismogeodynamic activation of oil and gas areas of Pre-carpathian foredeep (Dolyna, Nadvirna, Boryslav)} 36-42 МРУ-03-2017
  • Рудько Г. І., Яковлев Є. О. [Регіональні техногенні зміни еколого-геодинамічних умов розробки залізорудних родовищ Кривбасу]{Regional technogenic changes in ecogeodynamic conditions of the development of iron ore deposits in Kryvbas} 43-50 МРУ-03-2017
  • [Пам’яті видатного українського вченого Миколи Петровича Щербака] 51 МРУ-03-2017