З 18 по 23 червня в Одесі проходитиме V Міжнародний геологічний форум “Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво” – Геофорум-2018, присвячений 100-річчю Геологічної служби України.

Програма у форматі *.PDF

Організатори: Міністерство екології та природних ресурсів України, Державна служба геології та надр України, Український державний геологорозвідувальний інститут, Державна комісія України по запасах корисних копалин, Державне регіональне геологічне підприємство “Донецькгеологія”, Національна академія наук України, Державна комісія з експертизи геологічних проектів та кошторисів, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Всеукраїнська громадська організація “Ноосфера”.

Оргкомітет:

Голова Кирилюк Олег Васильович, т. в. о. голови Держгеонадр України, Київ

Співголова Гошовський Сергій Володимирович, д-р техн. наук, проф., УкрДГРІ, Київ

Заступники голови: Зур’ян Олег Володимирович, д-р філософії в галузі економіки, УкрДГРІ, Київ, Красножон Михайло Дмитрович, д-р  геол. наук, УкрДГРІ, Київ

Члени оргкомітету

 • Бегаль Анатолій Степанович, генеральний директор ДГП “Укргеофізика”
 • Гожик Петро Феодосійович, акад. НАН України, д-р геол.-мінерал. наук, проф., ІГН НАН України
 • Жикаляк Микола Васильович, д-р екон. наук, канд. геол. наук, ДРГП “Донецькгеологія”
 • Кудря Степан Олександрович, чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф., Інститут відновлюваної енергетики НАН України
 • Лукін Олександр Юхимович, акад. НАН України, д-р геол.-мінерал. наук, проф., УкрДГРІ
 • Люта Наталія Георгіївна, канд. геол.-мінерал. наук, УкрДГРІ
 • Михайлов Володимир Альбертович, д-р геол. наук, проф., Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
 • Ошарін Сергій Юрійович, “Причорномор ДРГП”
 • Пономаренко Олександр Миколайович, акад. НАН України, д-р геол. наук, проф., ІГМР ім. М. П. Семененка НАН України
 • Рудько Георгій Ілліч, д-р геогр. наук, д-р геол. наук, д-р техн. наук, проф., акад. Академії гірничих наук України, ДКЗ України
 • Старостенко Віталій Іванович, д-р фіз.-мат. наук, акад. НАН України, Інститут геофізики НАН України ім. С. І. Субботіна
 • Ткаченко Майя Володимирівна, ДГП “Геолекспертиза”
 • Черкез Євген Анатолійович, д-р геол.-мінерал. наук, проф., Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
 • Шнюков Євген Федорович, акад. НАН України, д-р геол.-мінерал. наук, проф., Відділення морської геології та осадочного рудоутворення, НАН України
 • Янко Валентина Венедиктівна, д-р геол.-мінерал. наук, проф., Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Одеса

РОЗКЛАД РОБОТИ ФОРУМУ 

ПОНЕДІЛОК 18 ЧЕРВНЯ
1000 – 1300 Реєстрація учасників форуму
1430 Відкриття першого дня форуму
1430 – 1730 Програмні  доповіді, присвячені 100-річчю Державної геологічної служби України
1900 Дружня вечеря
ВІВТОРОК 19 ЧЕРВНЯ
1000 Урочисте привітання учасників Геофоруму-2018
1040  – 1230 Робота наукових сесій
1230 – 1250 Кава-брейк
1250 – 1430 Робота наукових сесій
1430 – 1500 Обідня перерва
1500 – 1610 Робота наукових сесій
1610 – 1630 Кава-брейк
1630 – 1720 Робота наукових сесій
СЕРЕДА 20 ЧЕРВНЯ
0900 – 1100 Робота наукових сесій
1100 – 1130 Кава-брейк
1130 – 1300 Науково-виробничий семінар “Виконання вимог Кодексу України про надра в процесі надрокористування”
1300 – 1400 Обідня перерва
1400 – 1600 Круглий стіл “Реформування геологічної галузі”
ЧЕТВЕР 21 ЧЕРВНЯ
700 – 2100 Тематична автобусно-пішохідна геологічна екскурсія до Вилкового “Нульовий кілометр, дельта Дунаю”
П’ЯТНИЦЯ 22 ЧЕРВНЯ
1000 – 1300 Стендові доповіді та їхнє обговорення
1300 – 1400 Обідня перерва
1400 – 1500 Підбиття  підсумків та ухвалення  Рішення форуму
1500 – 1600 Оформлення документів на відрядження
СУБОТА 23 ЧЕРВНЯ
1000 – 1200 Від’їзд учасників форуму

НАУКОВА ПРОГРАМА

ПОНЕДІЛОК 18 ЧЕРВНЯ
 1000 – 1300  Реєстрація учасників форуму
1430 – 1745 ПРОГРАМНІ ДОПОВІДІ, присвячені 100-річчю Державної геологічної служби України
Модератори: Гошовський С.В., Рудько Г.І., Красножон М.Д.
1430  Відкриття форуму
1445 – 1500 Роль науки у створенні та розвитку геологічної служби україни
Гошовський С.В., Люта Н.Г., Красножон М.Д.
1500 – 1515 Короткий нарис про історію Геології та надрокористування в Україні
Гошовський С.В., Люта Н.Г.
1515 – 1530 КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Жикаляк М.В.
1530 – 1545 РОЛЬ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В ЕКОНОМІЦІ СВІТУ ТА УКРАЇНИ
Рудько Г.І.
1545 – 1600 СУЧАСНИЙ СТАН ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ НА НАФТУ Й ГАЗ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Климович Я.Я.
1600 –  1615 ПЕРСПЕКТИВИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ГЛИБОКОЗАНУРЕНИХ НИЖНЬОКАМꞌЯНОВУГІЛЬНИХ ВІДКЛАДІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ДДЗ
Голуб П.С., Мельченко В.В.
1615 – 1630 СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ СИРОВИННОЇ БАЗИ УРАНУ УКРАЇНИ
Лисенко О.А.,  Бакаржієв А.Х.
1630 – 1645 Сучасний стан мінерально-сировинної бази України
Корпан Н.В., Непапишева Т.В., Металіді Г.М.
1645 – 1700 Проблеми використання в Україні питних підземних вод
Лютий Г.Г.,  Саніна І.В.
1700 – 1715 СТВОРЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ ВОДНЕВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ДЕБІТУ ТА ГЛИБИНИ ВИЛУЧЕННЯ НАФТИ ВНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ ВОДЕНЬГЕНЕРУВАЛЬНИХ НАНОСУСПЕНЗІЙ
Кравченко О.В.,  Велігоцький Д.О.
1900  ДРУЖНЯ ВЕЧЕРЯ
ВІВТОРОК 19 ЧЕРВНЯ
1000 – 1010 УРОЧИСТЕ ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ ГЕОФОРУМУ-2018
Кирилюк  О.В.
1010 – 1030 Геологічна служба України на шляху реформування
Кирилюк О.В.
1000 – 1310 Робота наукових секцій
СЕКЦІЯ 1
Модератори: Красножон М.Д., Голуб П.С.
1040 – 1050 Грязевулканический тип газогидратных залежей в глубоководной части Черного моря
Шнюков Е.Ф, Коболев В.П.
1050 – 1100 ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ, ОБНАРУЖЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГАЗОВЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ  НА МОРЕ
Гошовский С.В.,  Сиротенко П.Т.,  Воробьев А.І.
1100 – 1110 МОРСЬКА ГЕОЛОГІЯ В ОДЕСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: ІСТОРІЯ, ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Янко В.В., Кравчук O.П., Кравчук Г.О.
1110 – 1120 ПРАКТИЧНІ І НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ АКВАТОРІЇ ЧОРНОГО МОРЯ ЗА ДАНИМИ ГЕОХІМІЧНОЇ ПРОГНОЗНО-ПОШУКОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ «GHPKU»
Дудік  О.М., Дудік С.О.
1120 – 1130 ОСОБЛИВОСТІ ГЕОХІМІЧНИХ ПОШУКІВ РОДОВИЩ ВУГЛЕВОДНІВ В УМОВАХ ДДЗ ЗА ДАНИМ КОМПЛЕКСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕТАЛОННИХ РОДОВИЩ І ПОШУКОВИХ ДІЛЯНОК
Дудік С.О., Дудік О.М.
1130 – 1140 ДАТСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГРАБЕН ЯК ОБ’ЄКТ ПОШУКУ ТРАДИЦІЙНИХ РЕЗЕРВУАРІВ ВУГЛЕВОДНІВ
Віршило І.В., Ягорлицька К.П., Рудник Б.О., Кравченко Є.Г.
1140 – 1150 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БУРОВИХ РОЗЧИНІВ
ТА ПРОМИВАЛЬНИХ РІДИН (ЕМУЛЬСІЙ НА ВУГЛЕВОДНЕВІЙ ОСНОВІ) НА КОЛЕКТОРСЬКІ ВЛАСТИВОСТІ КЕРНА В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ БУРІННЯ ТА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИНГолуб О.Г. , Приходченко О.Ю. , Дворецький Р.Б. , Щербина І.В.
1150 – 1200  ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТУРНЕЙСЬКО-НИЖНЬОВІЗЕЙСЬКОГО ПРОДУКТИВНОГО КОМПЛЕКСУ СХІДНОГО НАФТОГАЗОНОСНОГО РЕГІОНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ПОДАЛЬШОГО НАРОЩУВАННЯ
Попова Т.Л.
1200 – 1210 ЗАСТОСУВАННЯ ЛУТУГІНСЬКОЇ МЕТОДИКИ В КАРТУВАННІ ТА КАРТОГРАФУВАННІ ВЕРХНЬОПАЛЕОЗОЙСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ДДЗ ЯК ЧИННИК НАРОЩУВАННЯ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ ВУГЛЕВОДНІВ
Жикаляк М.В.
1210 – 1220 Оцінка промислової характеристики перспективних СТОСОВНО газоносності відкладів
Дмишко О.О.
1220 – 1230 Виявлення оптимальної залежності дренованих запасів газу від фільтраційних властивостей порід-колекторів
Багнюк М.М.
1230 – 1250 Кава-брейк
1250 – 1430 СЕКЦІЯ 2
Модератори: Жикаляк М. В.,  Костенко М. М.
1250 – 1300 РОДОВИЩА БУРШТИНУ УКРАЇНИ ТА ЇХНЯ ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА
Рудько Г.І., Литвинюк С.Ф.
1300 – 1310 ГЕОЛОГІЧНЕ ДОВИВЧЕННЯ РАНІШЕ ЗАКАРТОВАНИХ ПЛОЩ ТА  СТВОРЕННЯ ДЕРЖГЕОЛКАРТИ МАСШТАБУ 1:200 000 – ВАЖЛИВИЙ ЕТАП ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ НАДР ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Костенко М.М.
1310 – 1320 Оцінка перспектив Західної та Центральної частин УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА на рідкіснометалеве-рідкісноземельне зруденіння, пов’язане з пегматитами
Василенко А.П., Ісаков Л.В.
1320 – 1330 ИННОВАЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ДОБЫЧИ РЕДКОЗЕМЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ИЗ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ
Пономаренко А.Н, Шеремет Е.М., Козар Н.А., Сетая Л.Д.
1330 – 1340 ПЕРСПЕКТИВЫ ФАНЕРОЗОЙСКИХ РЕДКОМЕТАЛЬНО-РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ РУДОПРОЯВЛЕНИЙ СОЧЛЕНЕНИЯ ДДВ И ВОСТОЧНОГО ПРИАЗОВЬЯ
Шеремет Е.М.
1340 – 1350 ГЕОЛОГІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГІРНИЧИХ РОБІТ  ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ РОДОВИЩ ГЛИН, КАОЛІНІВ, ПІСКІВ
Маяцький О.Б., Ніколайчук А.І., Костюченко А.С.
1350 – 1400 АГРОНОМИЧЕСКИЕ РУДЫ УКРАИНЫ: СТРАТЕГИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
Ремезова О.О., Хрущов Д.П., Ковальчук М.С., Охолина Т.В.
1400 – 1410 ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ФОСФОРИТІВ
Черненко В.Ю., Шехунова С.Б., Чигиринець О.Е., Астрелін І.М., Стадніченко С.М.,  Пермяков В.В. 
1410 – 1420 ПІВДЕННО –БІЛОЗІРСЬКЕ РОДОВИЩЕ БАГАТИХ ЗАЛІЗНИХ РУД
Лисенко О.А., Колотієвський Р.П., Ковтун О.В.
1420 – 1430 ПРОГНОЗНЫЕ ПАЛЕОРЕКОНСТРУКТИВНЫЕ РЕТРОСПЕКТИВНО-СТАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РОССЫПЕЙ ТЯЖЕЛЫХ МИНЕРАЛОВ УКРАИНЫ
Хрущов Д.П., Ремезова О.О., Ковальчук М.С., Лобасов О.П., Ганжа О.А., Охолина Т.В, Василенко С.П.,  Крошко Ю.В., Яременко О.В.
1310 – 1400 Обідня перерва
1400 – 1630 Робота наукових секцій
СЕКЦІЯ 3
Модератори: Люта Н.Г., Рудько Г. І.
1500 –1510 ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА РОДОВИЩ ВУГЛЕВОДНІВ НЕТРАДИЦІЙНОГО ТИПУ В УКРАЇНІ
Рудько Г.І.
1510 – 1520 ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ КЕРЧЕНСЬКОГО ПІВОСТРОВА
Рудько Г.І., Бондар О.І.
1520 – 1530 ГАРМОНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ ПІДЗЕМНИХ ВОД ДОНБАСУ ЗІ СТАНДАРТАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Жикаляк М.В., Куроєдова С.В., Маринченко М.Є.
1530 – 1540 ТЕРМАЛЬНІ води – вагомий складник мінерально-сировинної бази Закарпаття
Люта Н.Г., Саніна І.В., Лютий Г.Г.
1540 – 1550 Закономірності змін якості підземних вод у порушених умовах
Саніна І.В.,  Лютий Г.Г.
1550 –1600 МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ МІКРОКОМПОНЕНТАМИ
Лесюк Г.В.
1600 –1610 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОТЕРМАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ
Морозов Ю.П.
1610 – 1630 Кава-брейк
1630 – 1720 СЕКЦІЯ 4
Модератори: Рудько Г. І., Люта Н.Г.
1630 –1640 ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСВОЄНИХ І ПРОГНОЗНИХ РЕСУРСІВ НЕЕНЕРГЕТИЧНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Акуленко Г.В.
1640 – 1650 ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ОСВОЄННЯ ВУГЛЕВОДНЕВИХ РЕСУРСІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
Бегаль А.С., Толкунов А.А., Гаврилюк Р.О.
1650 – 1700 МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КВАЛІМЕТРІЇ НАДР З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРИКЛАДІ ГІС K-MINE
Назаренко М.В., Нестеренко Т.П.
1700 – 1710 РОЛЬ ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ РЕСУРСІВ НАФТИ Й ГАЗУ ОБ’ЄКТІВ ПОШУКОВО-РОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ У СТРАТЕГІЇ ОСВОЄННЯ ВУГЛЕВОДНЕВОЇ СИРОВИННОЇ БАЗИ
Кучма Л. М., Мельничук Т. В.
1710 – 1720 КОНСАЛТИНГ – АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ СПІВ ПРАЦІ З НАДРОКОРИСТУВАЧАМИ
Тимофеєва Ж.Б.Веклич Ю.М.
СЕРЕДА 20 ЧЕРВНЯ
900 – 1100                                    Робота наукових секцій
СЕКЦІЯ 5
Модератори: Веклич Ю.М., Шевченко Т.В.
900 – 910 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОДЕССКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ И.И. МЕЧНИКОВА
Янко В.В., Кравчук А.О. , Кондарюк Т.О., Мудрик И.С.
910 – 920 РЕГІОНАЛЬНЕ ЦИФРОВЕ СТРУКТУРНО-ЛІТОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОСАДОВИХ ФОРМАЦІЙ
Хрущов Д.П., Ремезова О.О., Ковальчук М.С., Гейченко М.В., Лобасов О.П.
920 – 930 Аналоги гелазію у континентальному верхньокайнозойському розрізі України в контексті вирішення проблеми нижньої границі квартеру
Сіренко О.А.
930 – 940 До модернізації стратиграфічних схем неогенових відкладів Північної України
Зосимович В.Ю., Шевченко Т.В.
940 – 950 РЕГІОНАЛЬНІ СТРАТИГРАФІЧНІ ПІДРОЗДІЛИ ПАЛЕОГЕНУ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
Рябоконь Т.С. 
1000 – 1010 ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМИНОВ “ГОРИЗОНТ”, “СЛОИ” ПРИ РАСЧЛЕНЕНИИ НЕОГЕНА ВОСТОЧНОГО ПАРАТЕТИСА
Вернигорова Ю.В.
1010 – 1020 КАРТА МЕХАНІЧНОГО СКЛАДУ  ЧЕТВЕРТИННОГО ПОКРИВУ УКРАЇНИ
Веклич Ю.М.
1020 – 1030 Типи геологічних границь: принципи, критерії й ознаки класифікації та їхній геотуристичний потенціал
Тузяк Я.М.
1030 – 1040 ОЦІНКА ГОЛОВНИХ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ГРАВІТАЦІЙНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІПРОВ’Я
Іванік О.М., Поляковська К.Ю.
1040 – 1050 ДІАГНОСТИКА БІРЮЗИ ТА ЇЇ ІМІТАЦІЙ, РОЗПОВСЮДЖЕНИХ НА РИНКУ УКРАЇНИ
Рибнікова О.А., Митрохин О.В.
1050 – 1100 НАУКОВИЙ СПАДОК ДОНЕЦЬКОЇ ШКОЛИ ВУГІЛЬНОЇ ГЕОЛОГІЇ  В ІННОВАЦІЯХ  ДОНБАСУ
Cпіріна  О.І.
1100 –1130 Кава-брейк
1130 – 1300 Науково-виробничий семінар “Виконання вимог Кодексу України про надра в процесі надрокористування”
Модератори: Лютий Г.Г., Набок М.І.
1300 – 1400 Обідня перерва
1400 – 1530 Круглий стіл “Проблеми реформування геологічної галузі”
 ЧЕТВЕР 21 ЧЕРВНЯ

 ТЕМАТИЧНА АВТОБУСНО-ПІШОХІДНА ГЕОЛОГІЧНА ЕКСКУРСІЯ ДО ВИЛКОВОГО “НУЛЬОВИЙ КІЛОМЕТР, ДЕЛЬТА ДУНАЮ”

Програма екскурсії
700 Виїзд з Одеси
1030 Прибуття до міста Вилкове
1100 Екскурсія містом: Морвокзал → св. Миколаївська Церква → огляд екстер’єру “Різдвяної” Церкви (старообрядницької)→ Білгородський канал
1200 Водна екскурсія на катері в дельту Дунаю
1345 Прибуття на острів Полуденний
1500 Обід на туристичній стоянці, активний відпочинок
1800 Виїзд з Вилкового
2130 Прибуття до Одеси
 П’ЯТНИЦЯ 22 ЧЕРВНЯ
 1000 – 1300 Стендові презентації
Зоны разуплотнения земной коры по материалам РТ-петрофизики, ГСЗ и гравиметрии
Буртный П.А., Корчин В.А., Карнаухова Е.Е.
НОВІ  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ В ГЕОЛОГІЇ ТА МАШИНОБУДУВАННІ
Войтенко Ю .І.
ПЕРСПЕКТИВИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ЗАХІДНОГО СУБРЕГІОНУ
ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ
Дем’яненко І.І.
ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ДОСТОВІРНІСТЬ ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ РОДОВИЩ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РІЗНОГО РОДУ ЗАХОДІВ ЩОДО МІНІМІЗАЦІЇ ЇХНЬОГО ВПЛИВУ
Довганич А.В.,  Голуб П.С., Солодкий В.М.
ТЕКТОНИЧЕСКИЙ ФАКТОР ПРИ ПОИСКАХ ФЛЮОРИТА СРЕДНЕГО ПРИДНЕСТРОВЬЯ
Жовинский Э.Я., Крюченко Н.О.
ГЕОФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СВЕРДЛОВИН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ
Іконніков В.М., Васильєва І.В.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ УРАНОВОРУДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОМ АВЛАКОГЕНЕ В СВЯЗИ С ГЛУБИННЫМ СТРОЕНИЕМ ЛИТОСФЕРЫ
Калашник А.А., Кузьмин А.В.
Зоны термобарического разуплотнения шельфа Черного моря — региональный коллектор глубинного метана
Корчин В.А., Русаков О.М.
ТРАДИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА – ОСНОВА ПОШУКІВ РОДОВИЩ ВУГЛЕВОДНІВ В УКРАЇНІ НА БЛИЖНЮ ТА СЕРЕДНЮ ПЕРСПЕКТИВУ
Кривошеєв В.Т., Макогон В.В.Геологічні особливості видобування газу У ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОМУ кам’яновугільному басейні
Локтєв А. В., Мельник М. В., Грет М. М., Мороз М. О.ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА АДАПТАЦІЯ ПРОГРАМНИХ КОМПЛЕКСІВ PETREL, ECLIPSE, GEOGRAPHIX, TECHLOG ДП «УКРНАУКАГЕОЦЕНТР» НАК «НАДРА УКРАЇНИ»
Макєєва Н.П. 

ОСОБЛИВОСТІ ВМІСТУ ЗАЛІЗА В РЕЧОВИННОМУ СКЛАДІ ПРИЗЕМНИХ ЕОЛОВИХ ПОТОКІВ В МЕЖАХ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ОСЕРЕДКІВ
Насєдкін Є.І., Іванова Г.М.,  Стадніченко С.М.

ВЫНОС АНТРОПОГЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ С ПОВЕРХНОСТНЫМ СТОКОМ РЕК  В ЧЕРНОЕ И АЗОВСКОЕ МОРЯ
Осокина Н.П.,

МОЖЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ ЗАВДЯКИ СТВОРЕННЮ ГЕОПАРКІВ
Пилипчук О.М.

ВПЛИВ ГАЗОНАСИЧЕННЯ ВУГЛЕПОРОДНОГО МАСИВУ НА ПОГЛИНАННЯ КИСНЮ ВУГІЛЬНИМИ ПЛАСТАМИ
Плужнікова В.Л., Вергельська Н.В., Васильєва І.В.

ГІДРОФОБІЗАЦІЯ ПОРІД ПРИВИБІЙНОЇ ЗОНИ ПЛАСТА ЯК МЕТОД ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИДОБУТКУ ГАЗОКОНДЕНСАТУ
Сіра Н. В., Голуб О. Г., Сіра Ю. А., 

Золото-молібденові родовища і рудопрояви в зеленокам’яних поясах Середнього Придніпров’я: перспективи комплексного вивчення та освоєння
Сукач В.В., Рязанцева Л.О., Хомич Ю.Є.

Радіогеохімічні особливості фосфоритів як агрохімічної сировини
Шехунова С.Б. , Стадніченко С.М., Гудзенко В.В., Пермяков В.В.

Исследование загрязнения геологической среды нефтепродуктами с применением математического Моделиро­вания
Шпак Е.Н., Гаврилюк Р.Б. , Логвиненко О.И.

1300 – 1400 Обідня перерва
1400 – 1500 Підведення підсумків та ухвалення  Рішення форуму
1500 – 1600 Оформлення документів на відрядження

Тематична автобусно-пішохідна геологічна екскурсія до Вилкового “Нульовий кілометр, дельта Дунаю”

Вилкове – це українська Венеція! Ні, Вилкове краще, ніж Венеція! А головне – ближче.

Там, у цій Венеції, і половини немає того, що можна побачити у Вилковому: це широкий Дунай і вузькі, заплутані, затишні єрики; три врожаї полуниці та вино «Новак»; «Нульовий кілометр» і вихід у Чорне море (чисте й живе).

Важко описати відпочинок у Вилковому двома словами. Це треба бачити. Ось чому ми й запрошуємо всіх на екскурсію Вилковим!

Зупинка 1. с. Санжейка, огляд опорного розрізу четвертинних відкладів

Санжейка – невелике прибережне поселення на південь від Одеси. На території села та прилеглих районів археологи знайшли поселення часів скіфів, сарматів і ранніх слов’ян. Пізніше тут у причорноморських степах селилися українські козаки. З високих берегів відкриваються чудові морські краєвиди.

Опорний розріз характеризує четвертинні відклади півдня України. Відслонення є обривистими, заввишки до 30 м. Четвертинні відклади представлені кліматолітами голоцену, неоплейстоцену та еоплейстоцену.

Зупинка 2. м. Вилкове, екскурсія старою частиною міста

Перша зустріч з містом Вилковим відбувається на березі Дунаю. Звідси від пам’ятника старообрядцям – засновникам міста починається екскурсія по маленькому, провінціальному українському місту. Під час екскурсії можна ознайомитися з релігією, особливостями побуту та культури старообрядців нашого краю.

Зупинка 3. Морський вокзал, водна екскурсія в Дельту Дунаю,  пам’ятник 0 км 

Нижче Вилкового розміщується «найцінніша» частина заповідної території – вторинна (морська) дельта Дунаю.

Мальовнича природа Дунайського біосферного заповідника охоплює місцеві плавні, лимани, озера, канали.

Насправді місць, де Дунай впадає в Чорне море, аж три (за кількістю рукавів Дунаю), але табличку «0 км» установлено лише в одному з них винятково для туристів.

Шлях з міста до «0 км» пролягає вздовж островів дельти. Далі туристична стежка прямує територією охоронної зони Дунайського біосферного заповідника. Де ще, як не тут, можна натрапити відразу на стільки рідкісних представників птахів. І ось він – довгоочікуваний  «0 км», де з’єднуються дві неприборкані водні стихії – річка і море. Саме тут відчуваєш безкраї простори й багатства цього краю, а себе – невід’ємною частиною цього прекрасного світу і віриш, що будь-які бажання обов’язково здійсняться.

Дунайська дельта – це остання у Європі жива дельта, яка славиться своїм  унікальним і багатим тваринним та рослинним світом.

Саме під час водної екскурсії є можливість ознайомитися з етапами формування дельти, історією Вилкового, унікальною природою Дунайського біосферного заповідника, а також традиціями природокористування.

 Зупинка 4. Пікнік на острові Очаківський

 Рибальський пікнік з дунайською юшкою, приготовленою на відкритому вогні, унікальне вино «Новак», засмажені овочі, фіточай на травах зі старовинного  самовара з місцевим медом, що може бути ліпшим, ніж таке завершення цікавої пригоди.

Самостійний відпочинок на території туристичного комплексу (обладнана пляжна зона, спортивний майданчик, альтанки, романтична набережна з лежаками і столиками, за якими так приємно милуватись Дунаєм…