N 1’2018

  • [Титул, зміст] 2 МРУ-03-2017
  • [Вітання з Днем геолога] 3 МРУ-03-2017
  • Бакаржієв А. Х., Лисенко О. А. [Історія створення сировинної бази урану України]{History of uranium raw materials base creation in Ukraine} 4-14 МРУ-03-2017
  • Костенко М. М., Кондратенко П. А. [Структурно-морфологічні особливості зруденіння та рудна мінералізація Вербинського рудопрояву молібдену]{Structural and morphological features of verba molybdenum ore mineralization} 15-19 МРУ-03-2017
  • Гейко Ю. В., Приходько В. Л., Філіпович В. Є., Мичак А. Г., Шевчук Р. М. [Методи пошуків родовищ алмазів на прикладі Новоград-Волинської площі Українського щита]{Methods of searching for diamond deposits on the example of Novohrad-Volynskyi area of Ukrainian shield} 20-27 МРУ-03-2017
  • Люта Н. Г. [Особливості розподілу важких металів у донних відкладах річок України]{Features of heavy metals distribution in bottom sediments of the rivers of Ukraine} 28-32 МРУ-03-2017
  • Вуль М. Я., Зур’ян О. В., Старинський В. О. [Статистика розвитку, сучасний стан та перспективи Західного нафтогазоносного регіону України]{Development statistics, modern state and prospects of further development of Western oil&gas region of Ukraine} 33-38 МРУ-03-2017
  • Лазарук Я. Г., Дем’яненко І. І. [Методика прогнозування теригенних порід-колекторів (на прикладі відкладів серпуховського ярусу Дніпровсько-Донецької западини)]{Methodology of prediction of terrigenous reservoir rocks (deposits of the Serpukhovian stage of the Dnieper-Donets depression cited as an example)} 39-44 МРУ-03-2017
  • Рудько Г. І., Старосельський Є. М., Мармалевський Н. Я., Тіпусяк В. О., Авакян Е. Р. [Значення геологічних даних під час планування гідророзривів пластів]{The significance of geological data at hydraulic fracturing planning} 45-47 МРУ-03-2017