V МІЖНАРОДНИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ
“Актуальні проблеми та перспективи розвитку
геології: наука й виробництво (Геофорум-2018)”

П Е Р Ш Е   З А П Р О Ш Е Н Н Я

18-23 червня 2018 року, готель “Мирний курорт” (м. Одеса, Україна)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Голова

Кирилюк Олег Васильович, т. в. о. голови Держгеонадр України, Київ

Співголова

Гошовський Сергій Володимирович, д-р техн. наук, проф., УкрДГРІ, Київ

Заступники голови

 • Зур’ян Олег Володимирович, д-р філософії в галузі економіки, УкрДГРІ, Київ
 • Красножон Михайло Дмитрович, д-р геол. наук, УкрДГРІ, Київ

Члени оргкомітету

 • Бегаль Анатолій Степанович, генеральний директор ДГП “Укргеофізика”, Київ
 • Гожик Петро Феодосійович, акад. НАН України, ІГН НАН України, Київ
 • Жикаляк Микола Васильович, д-р екон. наук, канд. геол. наук, ДРГП “Донецькгеологія”, Бахмут
 • Кудря Степан Олександрович, член-кореспондент НАН України, д-р техн. наук, проф., Інститут відновлюваної енергетики НАН України, Київ
 • Лукін Олександр Юхимович, акад. НАН України, д-р геол.-мінерал. наук, проф., УкрДГРІ, Чернігів
 • Люта Наталія Георгіївна, канд. геол.-мінерал. наук, УкрДГРІ, Київ
 • Михайлов Володимир Альбертович, д-р геол. наук, проф., Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ
 • Ошарін Сергій Юрійович, “Причорномор ДРГП”, Одеса
 • Рудько Георгій Ілліч, д-р геогр. наук, д-р геол. наук, д-р техн. наук, проф., акад. Академії гірничих наук України, ДКЗ України, Київ
 • Старостенко Віталій Іванович, д-р фіз.-мат. наук, акад. НАН України, Інститут геофізики НАН України ім. С. І. Субботіна, Київ
 • Пономаренко Олександр Миколайович, акад. НАН України, д-р геол. наук, проф., ІГМР ім. М. П. Семененка НАН України, Київ
 • Ткаченко Майя Володимирівна, ДГП “Геолекспертиза”, Київ
 • Черкез Євген Анатолійович, д-р геол.-мінерал. наук, проф., Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Одеса
 • Шнюков Євген Федорович, акад. НАН України, д-р геол.-мінерал. наук, проф., Відділення морської геології та осадочного рудоутворення, НАН України, Київ

Шановні колеги!

 Запрошуємо Вас узяти участь у роботі V  Міжнародного геологічного форуму “Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум-2018)

Цей комплексний захід об’єднав низку самостійних міжнародних науково-практичних конференцій, які впродовж кількох останніх років проводив Український державний геологорозвідувальний інститут за підтримки геологічних підприємств Державної служби геології та надр України, академічних інститутів Національної академії наук України, вищих навчальних закладів, добувних і сервісних компаній та науково-виробничих організацій з різних регіонів України.

Заходи форуму

 1. Міжнародна науково-практична конференція “Геологія і корисні копалини України: реалії та перспективи (Геологічні читання-2018)”.

 Тематика конференції  Геологічні читання-2018

 • 100-річчя Геологічної служби України: історія розвитку та проблеми реформування;
 • регіональні геологорозвідувальні роботи – пріоритетний напрям діяльності Держгеонадр;
 • способи удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази надрокористування;
 • проблемні питання геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин;
 • вартісна оцінка родовищ корисних копалин та економічні аспекти надрокористування;
 • актуальні питання з нарощування ресурсної бази вуглеводнів;
 • прогнозування, пошуки і оцінка родовищ рудних і нерудних корисних копалин;
 • застосування геофізичних методів під час пошуків і розвідки родовищ корисних копалин;
 • стан ресурсів підземних вод і перспективи водозабезпечення потреб суспільства;
 • екологічні аспекти надрокористування.
 1. Міжнародна науково-практична конференція “Перспективи використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії в Україні (REU 2018)”.

 Тематика конференції  REU 2018

 • Державна політика з регулювання, стимулювання і розвитку альтернативної та відновлюваної енергетики в Україні. Закордонний досвід.
 • Газові гідрати, поширення, моделі утворення й ресурси. Світовий досвід.
 • Газ вугільних родовищ. Геологічні особливості. Економічні перспективи.
 • Перспективи пошуків, розвідки і розроблення сланцевого газу й нафти.
 • Геотермальні ресурси в Україні. Стан їхнього використання.
 • Відновлювані енергетичні ресурси. Теоретичні питання та практичні результати використання в Україні.
 • Сучасний міжнародний і локальний маркетинг альтернативної енергетики.
 • Екологічні проблеми альтернативної енергетики.
 1. Науково- виробничий семінар “Виконання вимог Кодексу України про надра в процесі надрокористування”. На семінарі буде розглянуто питання дотримання надрокористувачами вимог чинного законодавства під час виконання угод про умови користування надрами та відповідні вимоги Державного геологічного контролю; порядок проведення  геологічної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів.

 Головні дати

10 квітня – закінчення приймання тез доповідей для друку;

18 травня  – розсилання другого запрошення з анонсованим переліком тез доповідей і попередньою програмою;

25 травня – закінчення реєстрації учасників з бронюванням місць у готелі;

1 червня  – розсилання програми заходу;

17 червня – початок реєстрації учасників;

18 червня – урочисте відкриття Геофоруму-2018, пленарне засідання;

19–21 червня – робота наукових секцій, геологічна екскурсія;

22 червня – підведення підсумків, ухвалення рішення;

23 червня – від’їзд учасників.

Докладніше програму роботи Геофоруму-2018 буде окреслено в другому інформаційному повідомленні.

Заявка на участь 

Для участі в V Міжнародному геологічному форумі Вам потрібно до 25 травня 2018 р. надіслати заповнену заявку (посилання на заявку – http://ukrdgri.gov.ua/wp-content/uploads/2018/01/geoforum2018_zaiiavka_uchasnika_uk.doc) за визначеною  формою  та заповнений додаток “Бронювання номерів у готелі “Мирний курорт” на електронну адресу: geoforum.ukrsgri@gmail.com.

Організаційний внесок

Організаційний внесок за одного учасника Міжнародного геологічного форуму становить 4 000 грн.

Витрати на проживання й харчування до організаційного внеску не  входять, учасники форуму сплачують їх самостійно. Бронювання номерів у готелі “Мирний курорт” оргкомітет здійснює за наданими заявками до 25 травня 2018 р.

Кожен учасник отримає пакет програмних документів, друкований “Збірник тез доповідей”, запрошення на заходи з нагоди відкриття форуму й тематичну екскурсію.

Форма подання тез 

Тези потрібно надіслати на електронну адресу: geoforum.ukrsgri@gmail.com як єдиний файл (розмір не більше ніж 10 Мб). Для цього скористайтеся  шаблоном  – формою подання тез (посилання на шаблон – http://ukrdgri.gov.ua/wp-content/uploads/2018/01/geoforum2018_shablon_tez_uk.doc). Один автор може надіслати не більше двох тез. Редагування й передрук тез не передбачено. Оргкомітет лише рецензує й відбирає тези для участі у форумі. Останній термін приймання тез оргкомітетом    10 квітня 2018 р.

Культурна програма

За поданими заявками заплановано тематичну автобусно-пішохідну геологічну екскурсію.

Контакти

Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ),

04114, Україна, м. Київ-114, вул. Автозаводська, 78-А,

факс: +38 (044) 432-35-22; тел. +38 (044) 430-70-24 (приймальня УкрДГРІ).

Відповідальний за проведення Геофоруму­­-2018

Зур’ян Олексій Володимирович,  канд. техн. наук,
тел.+38 (044) 206-35-59,  моб. тел. +38(050) 778 30 29.

Секретаріат оргкомітету

 1. Колісник Тетяна Єрофіївна
  тел. +38 (044) 206-35-25, моб. тел. +38 (066) 706-16-25.
 2. Ковтун Олександр Васильович
  тел. +38 (044) 206-35-68, моб. тел. +38 (093) 61-61-201.

e-mail: geoforum.ukrsgri@gmail.com

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ КОЛЕГ УЗЯТИ УЧАСТЬ У ГЕОФОРУМІ2018

БУДЕМО РАДІ ЗУСТРІЧІ В ОДЕСІ!