N 04’2017

 • [Титул, зміст] 2 МРУ-03-2017
 • Степанюк Л. М., Бухарєва К. С., Курило С. І., Довбуш Т. І., Зюльцле О. В. [Уран-свинцевий вік за монацитом гранітоїдів гайсинського комплексу (Росинсько-Тікицький мегаблок Українського щита)]{Uranium-lead age of monazite from granite of the gaysin complex (Ros-Tikits megablock of the Ukrainian shield} 3-6 МРУ-03-2017
 • Рудько Г. І. [РКООН запасів і ресурсів корисних копалин як інструмент гармонізації світових класифікацій]{United nations framework classification as a harmonization tool for global classifications} 7-10 МРУ-03-2017
 • Кочетков С. І., Войтенко Ю. І. [Про причини самозаймання вугілля]{On the causes of spontaneous combustion of coals} 11-14 МРУ-03-2017
 • Зінчук М. М. [Про продуктивність різних типів кімберлітів]{Material aspects of kimberlite rocks productivity} 15-20 МРУ-03-2017
 • Бондар Г. М. [Роль постседиментаційних процесів в утворенні колекторських властивостей гірських порід]{The role of post-sedimentation processes for collector properties formation} 21-23 МРУ-03-2017
 • Макогон В. В. [Деякі особливості вторинних теригенних колекторів центральної частини Дніпровсько-Донецької западини на великих глибинах]{Some peculiarities of secondary terrigenous reservoirs of the central part of DDB on large depths} 24-28 МРУ-03-2017
 • Рудько Г. І., Михайлів І. Р. [Структура та головні складники геолого-економічної оцінки нафтогазоносних ділянок надр]{Structure and basic constituents of the geological and economical estimation of the earth crust’s oil and gas bearing areas} 29-38 МРУ-03-2017
 • [Пам’яті Віктора Петровича Лебедя] 38 МРУ-03-2017
 • Лебідь В. П. [Про особливості освоєння нового напряму геологорозвідувальних робіт у східному регіоні України. Стаття 4. До методики пошуку вуглеводнів у базогенному комплексі]{Features of development of new direction exploration work in the eastern region Ukraine. Article 4. The methods for the search for hydrocarbons in the base complex} 39-44 МРУ-03-2017
 • Бала Г. Р. [IV Міжнародна науково-практична конференція “Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування”] 45-47 МРУ-03-2017