30 листопада в Українському державному геологорозвідувальному інституті відбулося спільне засідання НТР Держгеонадр і Вченої ради УкрДГРІ з розгляду результатів ГРР, що виконувалися УкрДГРІ у 2017 році, та пропозицій до Пооб`єктного плану УкрДГРІ на 2018 рік.

Згідно з Пооб’єктним планом УкрДГРІ та доповненням до нього, загальний обсяг фінансування у 2017 році становить 12 млн 790  тис. грн, у т.ч. у І кварталі – 1 млн 123,9 тис. грн., у ІІ-IV кварталах – 11 млн 666,1 тис. грн.

Відповідно до цього плану, впродовж  2017 року в  УкрДГРІ виконувалися роботи за 38 темами. 30 тем залишалися протягом року законсервованими. Найбільші обсяги робіт виконувалися в межах розділів «Наукове супроводження робіт» і «Нафта і газ» – відповідно 15 тем на загальну суму 5 млн 850 тис. грн та 7 тем на загальну суму 3 млн грн.

За 5 темами планується завершення робіт і захист звітів. З них за двома темами звіти розглянуто – №№ 890 і 338, а за трьома – №№ 601, 701 і 729 будуть розглянуті у грудні  2017 року.

За результатами розгляду стану ГРР, що виконувалися у 2017 році в УкрДГРІ, визначили, що завдання за  всіма темами виконані у відповідності до Пооб’єктного плану 2017 р. Представники замовника погодилися з пропозиціями до Пооб’єктного плану УкрДГРІ на 2018 р. Було вирішено продовжити роботи за темами, що виконували в УкрДГРІ, у наступному році, а склад і обсяги робіт визначити після доведення лімітів на 2018 р.