На черговому засіданні Вченої Ради УкрДГРІ було підбито підсумки роботи Інституту за 9 місяців за темами згідно з Пооб’єктним планом на 2017 рік.

УкрДГРІ виконував роботи за напрямками: наукове супроводження робіт; нафта і газ; неметали; стандартизація і метрологія; інженерно-геологічні роботи; гідрогеологічні роботи; неметалічні корисні копалини;  прогноз землетрусів; підготовка і видання геологічних карт; буріння артезіанських свердловин; геолого-екологічні дослідження та заходи.

Зокрема, по напрямку наукового супроводження робіт завершено збір та обробку геолого-геофізичних даних та графічних матеріалів по Нікопольському родовищу марганцю, Кропивнянському родовищу титаномагнетит-ільменітових руд з апатитом, Давидківському родовищу ільменит-апатитових руд, Межирічному, Злобицькому та Паромівському родовищам розсипних титанових руд в Житомирській області, Мовчанівського нафтогазоконденсатного родовища в Полтавській області  для подальшої інтеграції в інформаційно-довідникову систему.

Щодо підготовки і видання геологічних карт, то працівниками УкрДГРІ завершено роботу з підготовки до публікації інтерактивної ГІС-карти геологічних пам’яток Запорізької та Харківської областей з окремими html-сторінками для кожної пам’ятки природи (37 та 27 об’єктів відповідно) з фотографіями геологічних пам’яток. Також розпочато роботу по підготовці до публікації на геопорталі інтерактивної ГІС-карти геологічних пам’яток Донецької області.

Складено літологічну та стратиграфічну основи карти четвертинних відкладів України масштабу 1:2 500 000 за картами сучасних ґрунтів масштабу 1:200 000 північних, окремих частин центральних та південних регіонів України.

Зібрано й опрацьовано дані та укладено на 50 % робочу карту сучасного стану підземних вод та їхніх змін за методикою, розробленою в УкрДГРІ. Відповідальні виконавці робіт за темою взяли участь у семінарі з моніторингу підземних вод в рамках програми підтримки України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища, матеріали якого будуть використані в процесі підготовки стандарту.

Загалом, Вчена рада УкрДГРІ вирішила геологічні завдання 9 місяців 2017 року вважати виконаними.