N 03’2017

 • [Титул, зміст] 2 МРУ-03-2017
 • Калашник Г. А. [Основні результати геолого-геофізичних досліджень на Зеленогайській структурі Інгульського мегаблока Українського щита]{Main results of geological and geophysical research on the Zelenogayska structure of the Ingulsky megablock of Ukrainian shield} 3-11 МРУ-03-2017
 • Богдасаров М. А., Рудько Г. І. [Еволюція уявлень про походження викопних смол]{Evolution of ideas about the origin of fossil resins} 12-18 МРУ-03-2017
 • Рудько Г. І., Бала В. В., Курило М. М. [Оцінка ризиків освоєння родовищ вугілля на прикладі вітчизняних об’єктів з незначними запасами]{Geological and mining risks assessment on the example of Ukrainian coal deposits with insignificant reserves} 19-21 МРУ-03-2017
 • Лисенко О. А. [Геолого-економічна оцінка корисних копалин (aктуальні питання й методичні аспекти)]{Geological-economic evaluation of mineral resources (тopical issues, methodological aspects)} 22-26 МРУ-03-2017
 • Степанюк Л. М., Бобров О. Б., Курило С. І., Сергєєв С. А., Ларіонов О. М. [Уран-свинцевий ізотопний вік за цирконом Капітанського масиву (Середнє Побужжя, Український щит)]{Uran-leadium age by zirkon of Kapitanivskyi massif (Middle Pobuzhzhia, Ukrainian Shild)} 27-31 МРУ-03-2017
 • Васильєв О. В. [Бібліометричний портрет журналу “Мінеральні ресурси України”] 31 МРУ-03-2017
 • Толкунов А. А. [Інформаційний складник інвестиційної привабливості об’єктів мінерально-сировинної бази України]{Information component of investment attractiveness objects of mineral resources base of Ukraine} 32-33 МРУ-03-2017
 • Яковлєв Є. О. [Критичні зміни екологічного стану надр Донбасу]{Critical changes of ecological status of entrails within Donbas} 34-39 МРУ-03-2017
 • Орловський В. М., Похилко А. М. [Модифікований тампонажний матеріал зниженої густини]{Modified lightweight plugging material} 40-43 МРУ-03-2017
 • Ширін В. О., Гурська М. К. [Деякі ідеї щодо утворення Землі]{Some ideas about the formation of the earth} 44-45 МРУ-03-2017
 • Лисенко О. А. [IV Міжнародний геологічний форум “Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво”, присвячений 60-річчю УкрДГРІ (“Геофорум-2017”)]{IV international geological forum “Actual problems and perspectives of geology: science and industry” (“Geoforum-2017”)} 46-47 МРУ-03-2017