N 02’2017

  • [Титул, зміст] 2 МРУ-02-2017
  • Шпильчак В. О., Ісаков Л. В. [Кореляція стратонів зеленокам’яних структур Західноприазовської мегаструктури у складі осипенківської серії]{Correlation of stratigraphic units of greenstone structures in Western pryazovia megastructure within the osypenkivska series} 3-13 МРУ-02-2017
  • Васильєва І. В., Іконніков В. М. [Проблеми інтерпретації даних вуглерозвідувальних робіт на Донбасі]{Problems of interpretation of data geological exploration for coal on the Donbas} 14-17 МРУ-02-2017
  • Рудько Г. І. [Родовища бурштину України та перспективи їх освоєння]{Amber deposits of Ukraine and prospects of their development} 18-21 МРУ-02-2017
  • Аббасов О. Р. [Закономірності розподілу й геохімія горючих сланців Азербайджану]{Distribution regularities and geochemistry of oil shales in Azerbaijan} 22-30 МРУ-02-2017
  • Зінчук М. М., Коптіль В. І. [Особливості алмазів із сучасних розсипів на територіях передбачуваного поширення давніх постачальників продуктивного матеріалу]{Specific features of diamonds from modern placers on territories of assumed distribution of ancient productive material suppliers} 31-36 МРУ-02-2017
  • Шевченко О. Л. [Чинники формування та алгоритми розрахунку техніко-економічних показників експлуатації родовищ підземних вод]{Factors of formation and algorithms for calculating the technical and economic indicators for the exploitation of groundwater deposits} 37-42 МРУ-02-2017
  • Калашник Г. А. [Радіоекологічна ситуація в місті Кропивницькому – центрі уранодобувної промисловості України]{Radioecological situation in Kropivnitsky city – center of Ukrainian uranium development industry} 43-49 МРУ-02-2017
  • [Про відновлення роботи Міжвідомчого тектонічного комітету України] 50-53 МРУ-02-2017
  • Шаталов М. М. [Видатний геолог-розвідник Павло Іванович Василенко (до 125-річчя від дня народження)]{The great geologist-orе Pavel Ivanovich Vasilenko (On the 125-years from birthday)} 54-55 МРУ-02-2017